Go:LEIF-hankkeen (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för fritidsbåtar) tavoitteena on olla osa vihreää siirtymää sähköistämisen, älykkään teknologian ja kestävien liiketoimintamallien avulla.

Hyvät edellytykset nopealle siirtymälle

Skagerrakin alue, jolla on omaleimainen huviveneilykulttuuri, monia satamia, merellisiä kohteita ja veneenvalmistuksen perinne, on hyvässä asemassa nopeaa siirtymää ajatellen.

Go:LEIF pyrkii lisäämään kiinnostusta ja osaamista sähköveneisiin ja sähköveneiden lataukseen satamien, kuntien ja veneilijöiden keskuudessa. Sen tavoitteena on myös vahvistaa teknologian kehittämistä ja alueen liike-elämää kyseisillä aloilla.

Yhteistyöllä

Maaliskuussa 2023 alkavaan hankkeeseen osallistuu ruotsalaisia ja norjalaisia venesatamia, kuntayhtymiä/kuntia, yritystoimistoja, teknologia-asiantuntijoita ja tutkijoita.

Hankkeen tavoitteena on luoda yli 400 uutta latauspistettä, digitaalinen koti kuluttajatietoja varten ja siihen liittyvä latauskartta. Hankkeessa ja sen yhteydessä järjestetään myös tietoisuutta lisääviä työpajoja, muodostetaan alueellinen yritysverkosto ja pidetään kaksi pohjoismaista konferenssia.

https://innovatumsciencepark.se/projekt/goleif/