Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Metsähallituksella, jonka tehtävänä on luoda arvoa valtion maa- ja vesialueista, on tärkeä rooli tavoitteen saavuttamisessa.

– Korsnäsin merituulivoimahanke on erittäin merkittävä uusi avaus kohti Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamista ja se vahvistaa maamme energiaomavaraisuutta tulevalla vuosikymmenellä. Nyt kun ensimmäinen avomeren tuulivoimahankkeen huutokauppa on saatu päätökseen, jatkamme tulevien huutokauppojen valmistelua vuonna 2023 sitä mukaa, kun niihin on alueiden kunnilla kiinnostusta, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Länsirannikolla sijaitsevan Korsnäsin kunnan edustalle rakennettavan tuulipuiston suunniteltu kapasiteetti on 1,3 GW ja vuosituotanto arviolta 5 TWh, joka vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta ja noin 40 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista vuonna 2021. Investoinnin kokonaisarvo on arviolta 2–3 miljardia euroa.

www.metsa.fi

group.vattenfall.com