Myrkkymaalien käyttö ei ole ainoa vaihtoehto veneenpohjan puhtaana pitämiseen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee myrkkymaalien välttämistä ja vaihtoehtoisten menetelmien käyttämistä veneenpohjan puhtaana pitämisessä. Tukes muistuttaa myös, että myrkkymaalien käyttö on kiellettyä sisävesillä.

Myrkkymaaleille on vaihtoehtoja

Perinteinen myrkkymaalaus kuormittaa ympäristöä ja sen tulisi olla viimeinen keino, johon turvaudutaan. Sen sijaan voidaan saavuttaa yhtä hyvä tai jopa parempi lopputulos vaihtoehtoisilla menetelmillä. Tutustu Tukesin suosittelemien menetelmien listaan tämän artikkelin alla.

Biosidittoman valmisteen eliöitä torjuva vaikutustapa on mekaaninen tai fysikaalinen, eikä se perustu eliöille myrkyllisiin kemikaaleihin, kuten myrkkymaaleilla.

Jos veneen pohja on ennestään myrkkymaalattu, ei pohjaa tulisi pestä vedessä, sillä silloin maalien haitalliset kemikaalit vapautuvat ympäristöön. Pehmeä tai huonontoinen myrkkymaali onkin hyvä poistaa ennen korvaavien menetelmien käyttöönottoa.

Toimi heinä- ja elokuussa

Tukesin ylitarkastaja Oskari Hannisen mukaan korvaavia menetelmiä voi hyvin yhdistää keskenään. Hanninen kertoo, että toimenpiteet kannattaa kohdistaa heinä- ja elokuulle, jolloin merirokon toukat kiinnittyvät veneiden pohjiin.

– Myrkkymaalien tarkoitus on estää kovakuoristen eliöiden, kuten merirokon ja sinisimpukan kiinnittyminen veneenpohjaan. Näitä lajeja ei kuitenkaan esiinny järvissä, joten myrkkymaalausta ei siellä tarvita. Myrkkymaalien käyttö onkin järvialueilla kiellettyä, Hanninen muistuttaa.

www.tukes.fi