Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja Saaristomeri-ohjelmaa jatketaan haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta, kertoo kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

– Vesiensuojelu on hallitukselle tärkeä prioriteetti. Tämä on kokonaisuuden kannalta huomionarvoista, kun samaan aikaan hallinnonalalla määräaikaisiksi päätettyjä hankerahoja loppuu, Sirén sanoo.

Itämeren ja vesien suojelun toimenpiteisiin varataan ensi vuodelle yhteensä noin 11,8 miljoonaa euroa, sisältäen erikseen päätetyn 6 miljoonan euron lisäyksen.

– Lisäksi kehyskaudella vuosina 2025—2027 osoitetaan yhteensä 24 miljoonan lisärahoitus Saaristomeri-ohjelmaan ja vesiensuojeluun sekä siitä eteenpäin pysyvästi 10 miljoonaa euroa. Näiden määrärahojen avulla tullaan aikaansaamaan konkreettisia toimia vesistöjen tilan parantamiseksi.

Oma osio hallitusohjelmassa

Saaristomeri on nykyisellään Suomen ainoa merialue Itämeren suojelukomissio HELCOMin pahimpien kuormittajien hot spot -listalla. Ensimmäistä kertaa Saaristomerelle on hallitusohjelmassa oma osio. Saaristomeri-ohjelma pyrkii vähentämään alueen ravinnekuormitusta.

Vesienhoidon tehostamisohjelma on saanut toimijoita laajasti liikkeelle ja kerännyt myös yksityistä rahoitusta.

– Omarahoitusosuudet ovat kattaneet noin 30—50 prosenttia hankkeiden kokonaiskuluista. Yksityinen raha on näin lisännyt alueelliseen vesienhoidon vaikuttavuutta merkittävästi, Sirén sanoo.