Väylän, Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettavan Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämisen rakennustyöt alkavat kesäkuussa 2020. Uusi, syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia.

Hankkeessa Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen. Hankkeen aikana maamassoja ruopataan noin miljoona kuutiota. Lisäksi vedenalaisesta kallionlouhinnasta syntyy louhetta noin 0,8 miljoonaa kuutiota. Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle.

Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetetaan proomuilla Hernesaaren edustalle, missä se käytetään uuden asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Rakentamiseen kelpaavien louhemassojen kuljetus meritse katuverkon sijaan tuo kaupungin aluerakentamiskohteissa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Hankkeen ympäristövaikutuksia seurataan tiiviisti viranomaisten hyväksymien vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmien avulla. Hankkeesta aiheutuvia työaikaisia haittavaikutuksia kompensoidaan kiinteistö- ja ammattikalastajakorvauksien kautta.

Meriväylä ja satama ovat rakentamisen ajan normaalisti alusliikenteen käytössä. Veneilijöiden on mahdollista seurata työkaluston liikkeitä hankesivuilta löytyvä karttapalvelun avulla. Vuosaaren hankkeen rinnalla Helsingin kaupunki tekee ruoppaustöitä Hernesaaren itärannassa.

Vuosaaren meriväylähankkeen toteutusta esitellään virtuaalisesti järjestettävässä yleisötilaisuudessa Facebook Live -lähetyksenä tänään 18. toukokuuta 2020 klo 17–18. Livelähetykseen voi osallistua ”Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen -Facebook-sivun kautta. Hanketta esittelevät Väylän, Helsingin Sataman sekä urakoitsijan edustajat. Kysymyksiä hankkeeseen liittyen voi esittää tilaisuuden chatissa.

www.vayla.fi/vuosaaren-merivayla

facebook.com/vuosaarenmerivayla