ServoPropin lapojen nousukulma säätyy automaattisesti käyttötilanteen mukaan, sillä jokaisessa käyttötavassa potkurilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia.

Lapoja voidaan kääntää yli 180 astetta. Näin saavutetaan paras mahdollinen teho työntövoimassa eteen- ja taaksepäin sekä regeneroinnissa, joka tarkoittaa sähkömoottorin käyttämistä generaattorina purjehduksen aikana pyörivän potkurin avulla.

Entiseen taittolapapotkuriin verrattuna kääntölapaisen suurin ero on regeneroinnissa. Tehoa saadaan peräti 300 % enemmän, sillä kiinteä- ja taittolapainen potkuri eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla regeneroinnissa.

ServoPropin regenerointitehoksi 6–8 solmun nopeudessa kerrotaan yli 1 kW.

Potkurin työntövoima taaksepäin kasvaa 100 ja eteenpäin 30 prosentilla. Jos potkuria ei käytetä lataukseen, lavat kääntyvät veneen pituusakselin suuntaisesti. Silloin potkurin kulkuvastus on taittolapapotkurin luokkaa.

Sitä mukaa kun potkurilatauksen tehokkuus paranee, sähkömoottorilla varustetussa purjeveneessä ollaan lähempänä omavaraisesti tuotetun sähkön riittämistä. Toki tyvenessä sähkö on edelleen tuotettava jollain muulla tavalla.

www.oceanvolt.com