Dieselmoottori on varsin luotettava laite, joka pelkistetyimmillään toimii, kunhan se saa polttoainetta ja ilmaa. Mutta niissäkin voi mennä jotain pieleen. Viime vuosina ongelmat ovat liittyneet yhä useammin polttoaineeseen eli dieselöljyyn ja sen mikrobien aiheuttamaan saastumiseen. 

Ilmiössä on kyse siitä, että dieseltankissa, dieselissä ja niiden rajapinnoissa pääsee kehittymään mikrobeja, kuten bakteereja, hiivoja ja homeita, jotka levitessään ja kuollessaan muodostavat tankkiin, polttoaineeseen ja polttoainejärjestelmään kasvustoa, joka pahimmillaan tukkii polttoainesuodattimia ja rikkoo polttoainesuuttimia aiheuttaen siten moottorin käyntihäiriöitä ja vikaantumista.

Polttoainesuodattimen tukkeutuminen ja siitä johtuvat moottorin käyntiongelmat kertovat yleensä jo pitkälle kehittyneestä dieselbakteeriongelmasta.

Yksiselitteistä syytä dieselbakteerin kehittymiselle ja yleistymiselle ei ole, vaan ”syyllisiä” on useita. Kokonaisuuteen vaikuttavat dieselin säilyvyyteen vaikuttavat muutokset, kuten rikin vähentäminen ja bio-osuuden lisääntyminen, dieselin jalostuksen ja jakelun laatu sekä venekohtaiset olosuhteet, kuten sen talvisäilytys, käyttö ja tekninen kunto.

Mikrobien kehittyminen dieseltankissa voi käynnistyä, kun tankkiin on päätynyt tilkka vettä ja lämpötila sopiva. Pahimmillaan mikrobien lisääntymistahti on huima: niiden määrä voi kaksinkertaistua 20 minuutissa eli 10 tunnissa tankissa voi juhlia jo yli miljardi mikro-organismia.

Vaikka dieselbakteeri kuolisi, ei tilanne ole ohi. Jäljelle jää kuollutta biomassaa, mikä polttoainejärjestelmään kulkeutuessa tukkii suodattimia ja suuttimia siinä missä eläväkin.

Tankki ja polttoaine puhtaaksi 

Esimerkkitapauksessamme dieselbakteerin jäljille päästiin moottorin kausihuollon yhteydessä. Polttoainesuodattimia vaihdettaessa niiden todettiin olevan siinä määrin täynnä biomassamönjää, että oli todellinen ihme, ettei menneellä kaudella moottoreissa ollut ilmennyt käyntiongelmia.

Kurkistus tankkiin vahvisti karun tilanteen. Tankin pohja, saumat ja seinämät olivat lähes kauttaaltaan tummanpuhuvan biokasvuston vallassa. Tankki olisi saatava puhtaaksi.

Käytännössä se on monessa veneessä helpommin sanottu kuin tehty. Tankin tyhjentämisessä on oma vaiva, joka kuitenkin onnistuu imemällä vielä kohtuullisen helposti, mutta tankin mekaaninen puhdistus voi olla jo haastavampaa tai jopa mahdotonta. Käytännössä menetetään myös tankissa oleva saastunut polttoaine, jota saattaa olla useita satoja litroja.

Tässä tapauksessa tankki on sijoitettu avotilan lattian alle, moottorien etupuolelle. Tankin päällä on pienehkö manusluukku, jonka yläpuolella on sen verran tilaa, että luukun saa työkaluilla auki, mutta käsikopelolla tai painepesurilla tankkia ei saa siivottua. 500-litraisen tankin irrottaminen pois paikaltaan onnistuisi vain nostamalla ensin moottorit pois tieltä tai sahaamalla kansimuotti auki. Molemmat vaihtoehdot ovat työläitä ja kalliita.

Merinan Tony Saarisella on pitkä kokemus taistelussa dieselbakteeria vastaan. Grotamar-lisäaine on kansainvälinen tuote, mutta Merinan kiertohuuhtelumenetelmä yrityksen oman tuotekehityksen tulos.

Veneilijät eivät ole dieselbakteeriongelman kanssa yksin, vaan ongelma koskee kaikkia dieselmoottoreihin nojaavia aloja, kuten merenkulkua, raskasta liikennettä, työkoneita ja maataloutta. Yleistyvän ongelman ratkaisuun on sen myötä kehittynyt myös kaupallisia ratkaisuja ja palveluja.

Suomessa Merina Ay on kulkenut dieselbakteeritaistelun eturintamassa. Yritys edustaa Grotamar 82 -lisäainetta, joka dieselin sekaan annosteltuna tuhoaa mikrobikasvustoa ja ehkäisee sen syntymistä. Merinalla on ratkaisu myös vaikeasti tavoitettavissa olevien tankkien ja saastuneen dieselin puhdistukseen: kiertohuuhtelumenetelmä.

Kiertohuuhtelussa saastunutta dieseliä ja mikrobimassaa imetään ja imuroidaan tankista manusluukun kautta ulkopuoliseen suodatinlaitteistoon, josta se pumpataan suodatuksen jälkeen  polttoaineen täyttöaukon kautta takaisin tankkiin. 

Kierrätyksestä muodostuu tankkia huuhteleva pyörre, joka tehostaa tankin puhdistumista. Käytettävä huuhtelulaite mitoitetaan tankin koon mukaan ja huuhtelun kiertonopeus voi olla 100–1 100 litraa minuutissa. Huuhtelua jatketaan tarvittaessa useita tunteja, kunnes haluttu puhtaustaso saavutetaan.

Ennen kiertohuuhtelun aloittamista tankissa olevasta dieselistä otetaan näyte, joka analysoidaan pikatestillä. Testin tuloksen perusteella määritellään kiertohuuhtelussa tarvittavan Grotamar-lisäaineistuksen määrä ja suodatuksessa käytettävien suodattimien karkeus. Puhdistusprosessin edistymistä ja tarkempaan suodatukseen siirtymistä seurataan niin ikään pika-analyyseilla. 

Tankin ja polttoaineen puhdistuksen jälkeen Merina toimittaa asiakkaalle vielä tarkemman laboratorioanalyysin kiertohuuhtelun tuloksista ja suosituksen tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Joskus se voi sisältää lisäaineistussuosituksen lisäksi myös veneen teknisiä parannuksia, jos esimerkiksi tankkiin päätyvän veden lähteeksi paljastuu vaikkapa vuoto kansiheloituksessa tai muu rakenteellinen seikka.

Joka tapauksessa kiertohuuhtelun lopputuloksena tankki ja polttoaine saadaan yleensä puhdistettua, dieselbakteeri karkotettua ja veneen omistajan mieli rauhoitettua. Veneiden tankkien kohdalla puhdistuksen kustannukset ovat yleensä 500–2 000 euron luokkaa, mikä on lopputulos ja muut vaihtoehdot huomioiden hyvinkin kohtuullista.

www.merina.fi

www.dieselbakteeri.fi

www.grotamar.fi