Jokaisen veneen päällikön tulee tuntea tarkkaan väistämisvelvollisuudet ja noudattaa niitä huolellisesti.

– Vesillä ei ole etuajo-oikeuksia, ainoastaan väistämisvelvollisuuksia. Väylien risteykset ja kapeikot ovat erityisesti sellaisia paikkoja, joissa on oltava tarkkana. Varsinkin jos olet aloitteleva veneilijä, perehdy väistämissääntöihin ennen vesille lähtöä. Myös veneilykoulutusta kannattaa hankkia, sanoo johtava asiantuntija Kimmo Patrakka Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Kertaa veneiden väistämissäännöt

Oletko lähdössä ohittamaan toista venettä? Ohittaa voi siltä puolelta, jonka katsoo turvallisemmaksi. Ohittavan on hyvä huomioida aiheuttamansa aallokon vaikutus toiseen veneeseen. Sivusuuntainen aallokko saattaa keinuttaa venettä rajustikin.

Oletko kohtaamassa toista moottorivenettä? Kahden moottoriveneen lähestyessä toisiaan vastakkaisilta suunnilta on molempien väistettävä oikealle. Yleensäkin väylällä tulee liikkua oikeaa reunaa pitkin. Näin vastaantulevat alukset kohdataan sujuvasti ja turvallisesti.

Kun moottoriveneiden kulkusuunnat risteävät, vasemmalta tuleva on väistämisvelvollinen eli väistää oikealta tulevaa. Mikäli mahdollista, vasemmalta tulevan on syytä väistää oikealta tuleva vene perän takaa.

Oletko moottoriveneilijänä kohtaamassa purjeveneilijää? Moottoriveneen tulee väistää purjevenettä.

Oletko liikkeellä purjeveneellä? Purjeveneet väistävät toisiaan tuulen mukaan. Jos tuuli on samalta puolelta, tuulenpuoleinen väistää. Jos tuuli on eri puolilta, väistää se, jolla tuuli on vasemmalta puolelta. Moottorilla liikkuva purjevene katsotaan moottoriveneeksi, jolla ei ole erityisoikeuksia muihin veneisiin nähden.

Huvivene väistää kauppa-aluksia kaikilla kauppamerenkulun väylillä

Suomen rannikolla liikkuu kesäisinkin runsaasti rahti- ja matkustaja-aluksia. Jotta kohtaamiset sujuvat turvallisesti kannattaa veneen päällikön olla valppaana aina kauppamerenkulun väylillä liikkuessaan. Erityisen tarkkana on syytä olla etenkin ahtailla ja vaikeakulkuisilla väyläalueilla, joissa kauppa-alusten turvallista kulkua rajoittaa niiden suuri syväys ja hidas ohjailtavuus. Pitkät turvavälit kauppa-aluksiin sekä huviveneen väistämisvelvollisuus ovat asioita, jotka jokaisen huviveneen päällikön on hyvä pitää mielessä.

– Veneen, myös purjeveneen, on väistettävä laivaa. Kauppa-alukset liikkuvat kapeilla ja karikkoisilla väyläalueilla erittäin tarkasti määriteltyjä reittejä, ja niillä ei ole suuren syväyksensä ja hitaan ohjautuvuutensa takia juurikaan mahdollisuuksia lähteä väistämään vikkeläliikkeisiä huviveneitä. Kauppa-alusten komentosillalta katsottuna tärkeää on pitää etenkin kunnon etäisyydet. Veneen merikelpoisuus ei tarkoitakaan vain sitä, kuinka alus rakenteidensa ja varusteiden puolesta selviää merenkäynnistä, vaan myös sitä, että sitä kuljettaa asiansa osaavat henkilöt, joilla on riittävä tietotaito ja osaaminen aiotulle matkalle. Ota siksi perustaidot hyvissä ajoin haltuun ja pohdi reittiä huolella ennakkoon, muistuttaa Fintrafficin Suomenlahden meriliikennekeskuksesta päällikkö Samu Koski.