AIS-järjestelmä kehitettiin alun perin ammattimerenkulun avuksi estämään yhteentörmäyksiä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Automatic Identification System.

VHF-kanavilla toimivan AIS-järjestelmän oleellisin tehtävä on ilmaista lähistöllä liikkuvien alusten tunnistustiedot sekä sijainti, kurssi ja nopeus. Laite piirtää alukset ja niiden kulkuvektorit digitaalisille kartalle ja esittää päälliköille liikennetilanteen kaaviokuvan lintuperspektiivistä.

Huviveneissä tämä tieto auttaa kipparia pysymään pois isompien tieltä.

Ammattialuksissa käytetään A- ja huviveneissä B-luokan AISia. A-luokka toimii järjestelmässä aina etusijalla. Siinä aluksen tietoja päivitetään muutaman sekunnin välein. B-luokassa päivitysväli on puolesta minuutista useisiin minuutteihin.

B-luokan AIS-maalit näkyvät myös A-luokan vastaanottimissa. Järjestelmän suurissa kuormitustilanteissa lähellä olevien alusten näkyvyys varmistetaan suodattamalla etäisimmät pois.

Huviveneissä käytetään myös pelkkiä AIS-vastaanottimia. Ne eivät lähetä veneen tietoja järjestelmään eivätkä näy muiden alusten vastaanottimissa.

Terävimmillään avomerellä

Eniten vastinetta rahoilleen AISista saa avomerellä vilkkaita laivaväyliä ja reitinjakojärjestelmiä ylitettäessä.
Tositilanteessa laivoja kulkee myös rinnakkain, kun nopeammat ohittelevat hitaampia.

Tilanteen arviointia helpottaa, kun laivoille asettaa kurssijanat. Niiden pituuksista voi nähdä kunkin aluksen etenemän säädetyssä ajassa.

Reitinjakojärjestelmien ylitys huonossa näkyvyydessä on selvästi stressaavampaa. Pimeässä laivojen etäisyyttä ja kurssia on työlästä hahmottaa, sateessa ja sumussa niitä ei edes näe.

Rannikko- ja saaristoväylät ovat paikoitellen ahtaita, ja näköesteenä on saaria, mutta niillä laivaliikenne muodostuu harvoin veneilijän kannalta haasteelliseksi.

Lähettävällä AISilla on myös yksi hauska käyttötarkoitus, jos venematkalla haluaa heittäytyä sosiaaliseksi ja kohdata veneileviä kavereita. AISilla on helppo seurata toisen liikkumisia ja pysähtymisiä.

AIS-järjestelmän alustietoja voidaan seurata myös harrastajien ylläpitämillä järjestelmillä, joista tunnetuin www.marinetraffic.com.