Eteläisen Saimaan alueen virkistysalueiden ja luontomatkailun kehittämisen Koordi-hanke toteutetaan Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa vuosina 2022–2023. Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset ovat myöntäneet hankkeelle rahoituksen, joka saadaan kokonaisuudessaan Euroopan maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke käynnistyi käyttäjätutkimuksella virkistysalueilla

Käyttäjäkokemukset ja kävijöiltä saatu palaute haluttiin selvittää. Tietoa hankittiin kävijätutkimuksella, joka toteutettiin keräämällä heinä-elokuussa yli 400 haastatteluvastausta virkistyskohteissa. Kävijätutkimuksen toteutuksessa asiantuntijana toimi Esko Sorakunnas.

Hankkeeseen palkattu PSS ry:n hanketyöntekijä Asta Aalto kiersi haastattelemassa ihmisiä Saimaan retkisatamakohteissa omalla vanhalla kalastajapaatti Junollaan sekä maateitse saavutettavissa kohteissa autollaan. Haastatteluja tekivät myös Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön työntekijät.

– Aloitin haastattelut heinäkuun alussa. Olen nähnyt nyt konkreettisesti, millaista huoltotyötä PSS ry tekee ja miltä kohteet näyttävät. On myös ollut kiva tavata ihmisiä ja jutustella heidän kanssaan, Aalto kertoo.

Aalto kuvailee haastattelujen sujuneen hyvin; käyttäjät ovat kiitelleet retkisatamien palveluja, ja ovat antaneet palautetta sekä kehitysehdotuksia. Veneilijöitä on liikkunut Aallon mielestä vähemmän kuin viime vuonna, mutta tapasi hän myös muutaman eurooppalaisen melojankin!

– Yleinen toive tuntuu olevan, että näiden paikkojen ylläpito säilyisi ja ihmiset saisivat näitä jatkossakin käyttää. Retket ovat monelle kesän kohokohta ja kun fasiliteetit ovat kunnossa ja siellä liikutaan luontoa kunnioittaen, on ilo viettää lomaa, toteaa Aalto.

Käyttäjätutkimuksen lisäksi kerättiin tietoja haastatteluin myös sidosryhmiltä, joita ovat kunnat, yrittäjät, huolto-organisaatiot sekä joitain järjestöjä. Sekä käyttäjätutkimuksella että sidosryhmähaastatteluilla saadaan tärkeää tietoa yhteistyön suunnitteluun sekä retkisatamakohteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Kävijä- ja sidosryhmähaastattelujen läpikäynnin jälkeen hanke jatkuu. Muun muassa kohteiden yritys-, ryhmä- ja yhteisökäyttäjien tavoittaminen ja ohjeistaminen ovat osa hankkeen jatkoa. Kaksivuotisen hankkeen toteuttaja on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, osatoteuttajanaan Pidä Saaristo Siistinä ry. Mukana hankkeessa ovat myös Saimaan virkistysalueyhdistys ry ja Saimaa Geopark ry.