Kyseessä on vuonna 1915 rakennettu Simson-niminen hinaaja, joka oli käytössä vielä 1970-luvulla. Alus peruskorjattiin vuonna 1971, ja se upposi vuonna 1978. Hylyssä arvioidaan olevan kevyttä polttoöljyä 25 000 litraa.

Hylky mallinnetaan jatkotoimenpiteitä varten

Tutkimuksen tarkoitus on 3D-mallintaa hylky jatkotoimenpiteitä varten ja selvittää, miten hylky voitaisiin tyhjentää öljystä.

Hinaaja Simson makaa noin 60 metrin syvyydessä osittain pohjamutaan uponneena. Työskentely tässä syvyydessä asettaa omat haasteensa. Mallintaminen tehdään tutkimusalus Arandan hydroakustisilla laitteilla sekä ROV-sukellusrobotilla kuvaamalla.

Hylky sijaitsee lähellä luonnonsuojelualuetta. Mikäli se alkaisi vuotaa öljyä, keskimääräisten tuulien vallitessa öljy ajautuisi kohti Suomen rannikkoa ja Saaristomeren kansallispuistoa.

Jos tyhjennysoperaatioon päädytään, se on tarkoitus kilpailuttaa ja tehdä vuoden 2023 aikana.

Suomen aluevesillä on parikymmentä riskihylkyä

Hinaaja Simsonin tutkimukset ovat osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa 2019–2023. Hylkyjen saneerausmahdollisuuksia selvittävässä ja saneerauksia toteuttavassa hankkeessa on tähän mennessä saneerattu 4 hylkyä: ruoppaaja Veli Hangon edustalla, kuivalastialukset Hanna-Marjut ja Fortuna Kihdin selällä sekä Moottorialus Beatris Iniön selällä. Hankkeen vastuuorganisaatio on SYKE, ja sen toteuttamiseen osallistuvat Merivoimat ja Rajavartiolaitos.Ympäristövahinkojen torjunnasta avomeriolosuhteissa vastaavana viranomaisena Rajavartiolaitos pitää näitä ennaltaehkäiseviä toimia tärkeinä meriympäristömme suojelemiseksi.

Suomen aluevesillä arvioidaan olevan alun toista tuhatta hylkyä. Suuressa osassa niistä voi olla jäljellä merkittäviä määriä öljyä tai muita ympäristölle vaarallisia aineita. Korkean riskin hylkyjä, jotka ovat ruostumassa puhki tai sijaitsevat lähellä tärkeitä tai herkkiä luontokohteita, on parisen kymmentä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkien jätevesistä.