Retkisatamat ovat paikallisille asukkaille lähiluontokohteita ja niihin pääsevät myös vapaa-ajan asukkaat sekä kaikki luonnossa ja vesillä liikkujat. Ikääntyneiden retkisatamien kunto Saimaalla on paikoittain päässyt erittäin huonoksi, jopa siinä määrin, ettei niiden käyttö ole turvallista.

Asianmukaiset retkisatamat tukevat terveyttä ja hyvinvointia edistävää aktiivista elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä. Ne tarjoavat laadukkaita vapaa-ajan palveluita ja -rakenteita sekä lisäävät Saimaan matkailun vetovoimaa.

Retkisatamien sijainti ja olemassaolo on turvattu maakunta- ja kuntakaavoissa. Käynnissä olevalla valmisteluhankkeella pyritään takaamaan retkisatamien pysyvyys kaavoissa ja mahdollisessa jatkohankkeessa lisäämään niiden käytettävyyttä, turvallisuutta ja tunnettuutta yhtenäisellä ilmeellä.

Saimaan retkisatamien rakenteiden kunnostuksen ja perusparannuksen valmisteluhankkeessa ovat mukana Mikkeli, Juva, Puumala, Sulkava ja Savonlinna. Hankkeen toteuttaa Pidä Saaristo Siistinä ry. Rooli on PSS ry:lle luonteva yleishyödyllisyytensä ja kuntarajat ylittävän toimintakenttänsä vuoksi.

Valmisteluhanke rahoitetaan Etelä-Savon maakuntaliiton maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta sekä mukana olevien kuntien ja PSS ry:n rahoitusosuuksista. Valmisteluhanke päättyy vuoden vaihteeseen 2021.

– Valmisteluhankkeen jälkeen on tärkeää saada kohteet ajanmukaiseen ja turvalliseen kuntoon. Vielä tärkeämpää on varmistaa säännöllisen retkisatamahuollon lisäksi rakenteiden ylläpito korjausten jälkeen, ettei vuosien mittaan syntyvää korjausvelkaa kerry jälleen kohtuuttomasti, toteaa hankkeen tekninen projektipäällikkö Jouni Liukkonen.

www.pidasaaristosiistina.fi