Tänään liikennöinnin aloittanut Reposalmen lautta lähestyy vesitse kulkevaa yhteysliikennettä aivan uudella tavalla ja on siksi suuren mielenkiinnon kohteena. 

Kuuden hengen sähkötoiminen alus kulkee tiistaista sunnuntaihin joka viikko kello 9–19 välisenä aikana 23. elokuuta asti. Aikatauluja lautalla ei ole, vaan se kutsutaan paikalle kännykkään ladattavalla mobiilisovelluksella. Lauttamatka kustantaa suuntaansa 7-17 vuotiaille euron ja aikuisille kaksi. 

Laajasalon ja Vartiosaaren väliä suhaava pieni katamaraani on kuitenkin vain alkusoittoa laajemmassa suunnitelmassa, joka sisältää sekä lupauksia että haasteita. 

Uutta ajattelua

Kuten yhteiskäyttö- ja jakamispalvelu Skipperi on osoittanut, tarve uusille vesiliikennöintitavoille kasvaa. Samaan aikaan kun Helsingin edustan saaret avautuvat suurelle yleisölle, meneillään on myös laajempi yhteiskunnallinen muutos matkailussa ja vapaa-ajanviettotavoissa. Tähän muuttuvaan tilanteeseen ja lähimatkailubuumiin pyrkii osaltaan vastaamaan myös Callboats.

Reposalmen lautta hyödyntää tilauksissaan mobiiliteknologiaa, mutta sitä kuljettaa yhä perinteiseen tapaan ihminen. Myöhemmin Callboatsin kaavailuissa pääosassa ovat täysin miehittämättömät alukset. 

Tämä puolestaan asettaa toiminnalle omat haasteensa muun muassa lainsäädännöllisiin muutoksiin. Vaikka uusi vesiliikennelaki suhtautuukin suopeammin esimerkiksi vuokraveneilyyn, se ei kuitenkaan vielä näytä vihreää valoa itsenäisesti kulkeville veneille. Näin ollen uusi vesiliikennelaki ei varsinaisesti edistä Callboatsin ajatusta miehittämättömistä aluksista. 

– Miehittämätön liikenne vaatii vielä teknistä kehitystyötä ja muutoksia vesiliikennelakiin. Näemme että ensimmäinen askel tätä kohden olisi kaukovalvottu autonomia, jossa alus on yhteydessä valvontakeskukseen matkan alussa, perille tultaessa ja erityisissä ongelmatilanteissa, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Peter Ostberg.

Lopullisessa visiossa, joka voisi Ostbergin mukaan toteutua 2–5 vuoden sisällä, pääkaupunkiseudun saaristoalue jakautuisi muutamaan reittiverkostoon jossa kussakin olisi noin kaksikymmentä pysäkkiä tai pistettä. Jokaisessa verkostossa liikennöisi toistakymmentä venettä, joiden valvonnasta vastaisivat omat valvontakeskuksensa. 

– Tiedostamme että ainakin aluksi tulee syntymään tilanteita, joihin edellytetään ihmisen tekemiä päätöksiä. Tätä varten veneissä tulee olemaan kamerayhteys valvomoihin, joissa ongelmatilanteita ennaltaehkäistään ja niihin reagoidaan. 

Ainutlaatuinen hanke

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiön Forum Viriumin projektipäällikkö Raimo Tengvall on haasteista huolimatta luottavainen kokeilun suhteen. 

– Tämä hanke on ainutlaatuinen koko maailman mittakaavassa. Kun valmiita malleja ei ole tarjolla, kokeilemme mikä toimii, ja mikä ei. Reposalmen liikennöinnistä kertyvät kokemukset tulevatkin tarjoamaan arvokasta tietoa tulevaisuutta varten. 

Syy siihen, miksi kokeilu kohdistui juuri Reposalmeen liittyy onnekas yhteensattuma.  

– Aloite tuli paikallisilta asukkailta ja aktiiveilta Laajasalossa ja Vartiosaaressa, kun he ehdottivat sähkölauttayhteyttä Reposalmen yli. Meillä sattui olemaan Mobility Launchpad -hankkeessa tiedossa Callboats, jolle samanaikaisesti etsittiin paikkaa. Näin idea Vartiosaaren sähköveneyhteydestä ja Callboats onnekkaasti löysivät toisensa, Tengvall valaisee kokeilun taustaa. 

Vartiosaaren avaaminen laajempaan ulkoilukäyttöön puolestaan liittyy  Helsingin merelliseen strategiaan. 

www.callboats.com

www.vartiosaari.fi

www.hel.fi/liikunta

www.hel.fi/vapaa-aika