Pyyntiä tehdään järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Ulkosaaristosta alkanut vieraspedoista vapaiden alueiden rakentaminen on levittäytymässä sisemmäs saaristoon. Nyt pyynnin piiriin tulee yhä enemmän saaria, joilla retkeillään ja joilla on vapaa-ajanasutusta.

Positiivisia tuloksia

Saaristossa liikkujien ja mm. mökkiläisten havainnot vieraspedoista ovat tärkeässä roolissa pyyntejä suunniteltaessa. Kaikki saaristossa liikkujat voivat osallistua vieraspedoista vapaan saariston saavuttamiseen ja linnustonsuojeluun ilmoittamalla petohavaintonsa.

Tuloksia on saavutettu jo useilla saaristoalueilla: linnusto on elpynyt ja vieraspetojen aiheuttamien lintutuhojen määrä on vähentynyt.

Havainnot vieraspedoista voi ilmoittaa osoitteessa laji.fi/ilmoita.

Palveluun voi tallentaa havaintoja sekä kirjautumalla järjestelmään että avoimella havaintolomakkeella ilman kirjautumista.

www.metsa.fi