Saksalaisjätti GEFO Shipping Company on ensimmäinen varustamo, joka asettaa BSAG:n Ship Waste Action -aloitteen mukaiset julkiset tavoitteet Itämeri-sitoumuksellaan. Yhtiön tavoitteena on purkaa kaikki laivaperäiset jätevetensä Itämeren vesialueella satamissa sijaitseviin vastaanottolaitteistoihin.

Saavuttaakseen tavoitteensa GEFO tekee yhteistyötä satamien kanssa ja opastaa miehistöään purkamaan satamissa jätevesiä ja harmaita vesiä. Saksassa perustettu ja Luoteis-Euroopassa toimiva GEFO kuljettaa rahtia 148 aluksellaan merellä ja sisävesillä.

No Special Fee

Yhtiö tiedottaa laivajohdolleen No Special Fee -järjestelmästä, jonka mukaan laiva maksaa saman jätemaksun siitä riippumatta, purkaako se jätteitään satamiin vai ei. Jäteveden lisäksi GEFO minimoi ja lajittelee myös muita jätetyyppejä ja seuraa niiden määriä.

GEFO sisällyttää satamien jätevesien purkamiseen liittyvät ohjeet yrityksen ohjeisiin, käytäntöihin ja toimintaohjeisiin.

– Merkittävänä ja eteenpäin katsovana yrityksenä GEFO on tärkeä esimerkki kaikille muille Itämeren alueen meriympäristössä työskenteleville toimijoille. Varustamoilla on tässä keskeinen rooli. Olemme ylpeitä siitä, että GEFO on mukana ja näyttää tietä muille, iloitsee Irina Niinivaara, BSAG:n yritysyhteistyöpäällikkö.

www.bsag.fi

www.gefo.com