Kirja jakautuu kolmeen osaan. Taustaosioon on koottu tietoa Jurmon saaren historiasta, geologiasta, ilmastosta, luontotyypeistä, vedenalaisluonnosta, nisäkäslajistosta ja maiseman muutoksesta. Kirjoittajina ovat omien alojensa parhaat asiantuntijat. Toisen osion artikkeleissa kerrotaan aseman historia, kuullaan asemanhoitajien muistoja, kuvataan vuosikymmenten varrella kerätty aineisto ja erillisprojektit, esitellään asema-aineiston käyttöä tutkimuksissa sekä kootaan yhteen tiedot saaren pesimälinnustosta sekä laajemmista linnuston muutoksista. Viimeisessä osiossa esitellään kunkin Jurmossa vuoden 2021 loppuun mennessä havaitun lintulajin esiintyminen ja pitkän aikavälin runsaudenmuutokset.

Kunnianosoitus

Upeiden Jurmossa kuvattujen lintu- ja luontokuvien sävyttämä kirja on kunnianosoitus kaikille asemalla aikojen saatossa vapaaehtoisesti havainnoineille ja kiitos aseman toimintaa eri tavoin tukeneille. Toisaalta kirjaa lukemalla voi tutustua linnustoon ja eri lajeja uhkaaviin tekijöihin yleiselläkin tasolla. Vaikka kirja paljastaa uutta tietoa jopa lintuammattilaiselle, löytyy siitä runsaasti luettavaa kenelle tahansa saariston luonnosta kiinnostuneelle.

Kirjan hinta on 49 euroa + toimituskulut.

Kirjan voi tilata tästä