Veneen matkustajia evakuoitiin ensin merivartioston veneillä Kuusisen merivartioasemalle, loput pelastettiin helikopterin avulla. Veneen kuljettajan puhallutuksessa mittari ylitti vesiliikennejuopumuksen rajan. Toimenpidettä seuranneissa verikokeissa kuljettaja esitti ns. jälkinauttimisväiteen, eikä tarkemman laskennan perusteella pystytty todentamaan luotettavia tuloksia.

Käräjäoikeudessa keskustellaankin seuraavaksi veneen päällikön vastuusta onnettomuustilanteessa ja siitä, nauttiko hän alkoholia jo ennen karilleajamista vai vasta sen jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtaja muistuttaa, että aluksen päälliköllä on vastuu aluksesta ja matkustajista, eikä se pääty karilleajoon. Kotkan karilleajon tapauksessa oli olemassa riski veneen uppoamisesta ja vaara, että ihmisiä olisi joutunut kylmään veteen päihtyneinä.