Koronaepidemian rajoittamispyrkimykset on tärkeää huomioida myös merialueella. Veneilykin on liikkumista paikasta toiseen. Esimerkiksi polttoaineen tankkaus ja erilaiset hankinnat lisäävät ihmisten välisiä kontakteja ja altistavat tartunnoille.

On tärkeää muistaa, että aina voi tapahtua vahinkoja ja haavereita, joihin voi tarvita apua esimerkiksi
meripelastusviranomaisilta. Merialueen pitkät etäisyydet voivat aiheuttaa haasteita avun pikaiselle perille saamiselle. Pelastustehtävät sitovat viranomaisia jo muutenkin resursseja vaativissa poikkeusoloissa.
Lisäksi näiden tehtävien yhteydessä voidaan altistaa viranomaisia tartunnoille.

Merivartiosto suosittelee, että mökkeilyä ja veneilyä vältetään toistaiseksi.

www.raja.fi