Avustusta myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. Avustusta voi saada myös kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai sen osan kunnostukseen ja hoitoon tai erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun sekä tutkimuksiin, selvityksiin ja julkaisuihin silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai säilyttävät työalan keskeistä osaamista.

– Erityisinä arvoina näemme sen, että kulkuvälineen käyttö ja hoito on osallistavaa, työllistävää, osaamista ylläpitävää ja ottaa huomioon myös vastuullisen kuluttamisen vaatimuksia, Museoviraston erikoistutkija Hannu Matikka kertoo.

Hakemusten laadullisessa arvioinnissa kiinnitetään huomioita kohteen historialliseen merkitykseen sekä hankkeen laatuun ja vaikuttavuuteen kohteen säilymiselle käytössä. Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Liikenteen kulttuuriperintöavustushakemuksia arvioivat Museoviraston nimittämät asiantuntijalautakunnat, ja päätökset avustuksista tekee Museovirasto lautakuntien esitysten perusteella.

Museovirasto jakoi kulkuvälineille avustuksia ensimmäisen kerran keväällä 1994, jolloin tuettiin arvokkaiksi luokiteltujen perinnelaivojen kunnostushankkeita. Kaikille kulkuvälineille avoin haku alkoi 2018. Viime vuonna haettujen avustusten yhteissumma oli lähes 900 000 euroa. Tukea sai 29 hanketta, yhteensä 336 000 euroa. Myönnetyn avustuksen suuruus on korkeintaan 50 % hankkeen hyväsytyistä kokonaiskustannuksista. Museovirasto jakaa vuosittain yli neljä miljoonaa euroa valtionavustuksia kulttuuriperintökohteiden säilyttämiseen sekä yhteisöjen ja museoiden kulttuuriperintöhankkeisiin.

Yksi vuoden 2022 avustuskohteista oli kuvassa purjehtivan Swan 55 -tyyppisen Galiana-veneen kannen kunnostus. Veneellä osallistutaan Tapio Lehtisen kipparoimana vuonna 2023 purjehdittavaan retrohenkiseen Whitbread Round the World  50-vuotisjuhlakilpailuun pääosin nuorista purjehtijoista koostuvalla miehistöllä. Tavoitteena on siirtää osaamista ja kokemusta seuraavalle purjehtijoiden sukupolvelle.

Liikenteen kulttuuriperintöavustukset Museoviraston verkkosivulla:
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet

www.museovirasto.fi