Talkootyö on merkittävä osa saaristoluonnon hoitoa. Hankalienkin yhteyksien päässä ja erityisen herkässä saaristoympäristössä leirit ovat järkevä tapa luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon.

Talkootyö kohdentuu satojen uhanalaisten lajien elinympäristöihin, missä lajien elinmahdollisuuksia parannetaan niiton, raivauksen ja laidunnuksen avulla. Raivauskohteilla talkooporukka kerää risuja, raivaa tai polttaa vesakkoa ja pensaita. Haravointileireillä huolletaan saariston erityisiä lehdesniittyjä ja raivataan tilaa avoimien luontotyyppien lajistolle. Iltaisin kokoonnutaan mukavaan seuraan vaikkapa nuotion ääreen ja kuullaan myös saaren luonnosta lisätietoa leirin vetäjiltä. Majoitus ja ruokailu on maasto-olosuhteissa meriluonnon ympäröimänä. Leirien järjestäjät vastaavat kuljetuksista ja muonituksesta.

Rannikko-LIFE -hanke

Talkooleireistä pääosa toteutetaan Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämässä Rannikko-LIFE- hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda toimiva elinympäristöjen verkosto. Luonnonhoitotoimin ylläpidetään ja laajennetaan uhanalaisia luontotyyppejä kuten erilaisia niittyjä, nummia, laitumia ja hiekkarantoja.

Tavoitteena on myös tarjota ihmisille mahdollisuus tutustua saaristoluontoon ja osallistua torjumaan luontokatoa ja palauttamaan luonnon rikkautta, sillä monet saariston luontokohteista tarvitsevat jatkuvaa hoitoa.

Täällä kaivataan talkoolaisia

Kenkämaa, Naantali 15.–22.7. Pähkinäisten saareen kuuluvalla Kenkämaalla keskitytään aiemmin tehtyjen raivaustöiden jälkien siistimiseen. Näin autetaan vanhojen hakamaiden ja niittyjen uhanalaisia lajeja.

Slåttskäret, Mustasaari 1.–8.7. Vaasan edustalla sijaitsevan Slåttskäretin pitkä laidunnushistoria on muovannut saaren luontoa, johon kuuluvat valoisat lehtimetsät vanhoine koivuineen ja lukuisine lahopuineen. Leirin tavoitteena on parantaa puustoisia hakamaita raivaamalla pääasiassa katajaa, jotta perinneympäristöjen lajit saavat lisää elintilaa.

Framnäs, Raasepori 29.7.–5.8. Tenholan ja Bromarvin välissä sijaitseva kohde on muista poiketen mantereella. Siellä on perinnemaisemaa, lehtoja ja vanhoja jalopuumetsiä. Leirillä raivataan pois pienikokoista havupuustoa ja rakennetaan alueelle tulevan laitumen aitaa.

Vekara, Uusikaupunki 12.–19.8. Aivan ulkomeren laidalla sijaitseva saari on ollut kalastajien ja salakuljettajienkin tukikohta. Saarella on seudulla harvinainen kalkkilajisto, ja leirillä siistitään hakamaita risuista ja laajennetaan avoimia niittyalueita.

Jungfruskär, Houtskari, 26.8.–2.9. Loppukesän leirillä kunnostetaan hakamaata yhdellä Suomen monimuotoisimmista perinnemaisemista.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen WWF:n verkkosivulla (20.3. 2023 asti)

Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin leireillä hoidetaan ainutlaatuisia lehdesniittyjä. Ensimmäinen leiri järjestetään Jungfuskärissä vappuna ja ilmoittautuminen päättyy 27.3.2023.

Lisä- ja ilmoittautumistiedot tästä leiristä

Saaristomeren kansallispuiston leireillä juhlitaan 40-vuotiasta kansallispuistoa. Samalla juhlitaan kymmeniä vuosia jatkunutta leiriyhteistyöperinnettä. Jungfruskärin lisäksi näitä leirejä ovat kolmen saaren leiri Berghamnin saaristossa (SLL).

Tietoa SLL:n leireistä