Suomen Messusäätiön 20 000 euron palkinto on tällä kertaa nelinkertaistunut aikaisemmasta 5 000 eurosta. Asia on tärkeä ja sitä halutaan tuoda entistä vahvemmin esille. Pelasta Itämeri -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys, joka on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, joka vaikuttaa merien ekologisen tilan parantumiseen, tuo Suomelle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.

Palkinnon saajasta päättää raati, johon kuuluvat edustajat tahoista, jotka tekevät itsekin merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, toiminnanjohtaja Aija Kaski Pidä Saaristo Siistinä ry:stä, toimitusjohtaja  Michaela Ramm-Schmidt Baltic Sea Action Groupista ja päätoimittaja Harri JunttilaTekniikka & Talous -lehdestä.

Vuonna 2021 palkinto jaettiin kahden tahon kesken, joista molemmat ovat tehneet merkittävää työtä ja innovoineet vaihtoehtoja veneiden pohjissa käytettäville myrkkymaaleille.  Christian Feodoroffin perustama Seaboost tarjoaa edelläkävijänä mekaanisia pohjan puhdistusvälineitä ja Loviisan Veneveistämö on kehittänyt jo vuosia sitten tiukatkin ympäristövaatimukset täyttävän pohjanpesupaikan veneille. Kunniamaininnan sai ylitarkastaja Oskari Hanninen (Tukes) väsymättömästä asian esille tuomisesta.  Vuonna 2020 palkinnon sai Origin by Ocean ja vuonna 2019 Solar Water Solutions Oy.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa 14.12.2021 – 15.3.2022 välisenä aikana täyttämällä >> lomake Löytyy myös: www.venemessut.fi/pelasta-itameri

Suomen Messusäätiö tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Tunnetuin niistä on Kaj Franck -muotoilupalkinto. 

www.venemessut.fi/pelasta-itameri