Kanavavaltuutetut sopivat vuosittain pöytäkirjalla purjehduskauden pituudesta sekä liikennekauden avaamispäivästä. Asiasta päätetään Saimaan kanavan vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokrasopimus on kansainvälinen sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt.

Purjehduskauden aikana Saimaan kanava on avoinna alusliikenteelle ympärivuorokautisesti. Purjehduskauden alkamis- ja päättymisaikaa voidaan muuttaa jääolosuhteiden kehittymisen mukaisesti.

Suomen kanavavaltuutettu on kansliapäällikkö Minna Kivimäki.

Saimaan kanava on 43 kilometriä pitkä. Saimaan kanavasta lähes puolet sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella. 

EU:n Venäjän vastaiset pakotteet eivät estä pakotesääntelyn mukaisesti tapahtuvaa liikennöintiä Saimaan kanavalla.

www.lvm.fi