Brittein saarilta käsin toimiva yksityinen ympäristörikkeiden ja ympäristönsuojelun vahtijärjestö Environmental Investigation Agency (EIA) julkisti viime viikolla ja eilen [8.1.2018] laajennetun tiedotteen, jossa se väittää tunnettujen englantilaisten moottorijahtivalmistajien Princessin ja Sunseekerin käyttävän veneissään laittomasti kaadetusta Myanmarin (Burman) tiikistä valmistettuja tiikkikansia.

Burman tiikkiä pidetään yleisesti parhaimman laatuisena luonnontiikkinä maailmassa, mutta sen saatavuus laillisilla markkinoilla on ollut rajoittunutta, sillä Myanmarin hallitus pyrkii ainakin virallisen kannan mukaan hillitsemän tiikkipuiden liikahakkuita ja kehittämään hallitun tiikkikaupan avulla maan metsäteollisuutta. Korruption rehottaessa salahakatun ja varastetun tiikin laiton kauppa kuitenkin kukoistaa.

EU:n puutavara-asetus (European Union Timber Regulation, EUTR) vuodelta 2013 sallii Euroopan markkinoille tuotavaksi vain luvanvaraisesti hakattua ja käsiteltyä Burman tiikkiä. EIA on kuitenkin tutkimuksissaan paljastanut sekä brittiläisen NHG Timberin ja belgialaisen Vandercasteele Hout Importin rikkovan asetusta ja kauppaavan laitonta tiikkiä venealalle.

Puutavara-asetus koskee vain laittoman tiikin markkinoille saattamista, mutta EIA:n mukaan myös Princess ja Sunseeker sekä niille tiikkikansia alihankintana valmistavat englantilaiset Moody Decking ja D.A. Watts & Sons toimivat selkeästi asetuksen hengen vastaisesti valmistamalla ja asentamalla laittomasta materiaalista tehtyjä tiikkikansia.

EIA kertoo saattaneensa paljastamansa rikkomukset ja niihin liittyvän todistusaineiston sekä Belgian että Iso-Britannia viranomaistahojen tietoon. Ne ovat jo vahvistaneet NHG Timberin ja Vandercasteelen syyllistyneen laittoman Burman tiikin kauppaan.

"Vaikka EU:n puutavara-asetus ei varsinaisesti säätele Princessin ja Sunseekerin toimintaa, niiden halu käyttää ja tilata alihankkijoilta Burman tiikistä valmistettuja kansia on omiaan ruokkimaan tiikin ympärillä tapahtuvaa laitonta kauppaa. Samalla Princessin ja Sunseekerin asiakkaat ovat tietämättään saaneet käyttöönsä säädösten vastaisia puutuotteita. Mikäli venevalmistajat tai venealan yritykset eivät pysty hankkimaan laillista Burman tiikkiä tulisi niiden hyödyntää laillisia vaihtoehtoisia materiaaleja", EIA:n tiedotteessa todetaan.

EIA:n tiikkiskandaalin julkistusajankohta osuu ehkä vähemmän sattumalta juuri keskiviikkona 10. tammikuuta aukeavien Lontoon kansainvälisten venemessujen alle. Princess ja Sunseeker ovat Lontoon venemessujen päänäytteilleasettajat. Viime vuoden messuilla ne julkistivat tilauskirjojensa pullistelevan yli miljardin punnan edestä. Käytännössä molempien merkkien kaikkiin veneisiin asennetaan enemmän tai vähemmän tiikkiturkkeja.

Princess ei ole vielä kommentoinut EIA:n tai viranomaistahojen lausumisia. Sunseeker puolestaan kiistää jyrkästi tietoisesti käyttäneensä veneissään laitonta tiikkiä vaan päinvastoin pyrkivänsä varmistamaan käyttämänsä tiikin laillisuuden kaikin mahdollisin tavoin.

www.eia-international.org