Uuteen standardiin perustuvissa lähettimissä tulee olemaan uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat ja lisäävät pelastusoperaatioiden menestysmahdollisuuksia. IMO:n uudet 1. heinäkuuta voimaan astuvat säädökset vaativat kaupallisessa käytössä olevien alusten hätälähettimiin AIS-lähettimen, GNSS-vastaanottimen ja 406 megahertsin ja 121,5 megahertsin taajuudella toimivan lähettimen. Vaatimusten astuttua voimaan kaupallisten alusten pitää vaihtaa uuden standardin mukaisiin hätälähettimiin nykyisten lähetinten tullessa vaihtoikään. 

Huvialukset voivat edelleen hankkia ja käyttää kansallisesti hyväksyttyjä hätälähetinmalleja, mutta odotus on, että uusi EPIRB-standardi tulee muutaman vuoden siirtymäajan kuluttua koskemaan myös huvialuksia useimmissa maissa. Syykin tähän on selvä – uusien hätälähetinten odotetaan helpottavan pelastusoperaatioita merkittävästi.

www.acrartex.com

https://oceansignal.com