Yara on maailmanlaajuinen kivennäislannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. John Nurmisen Säätiö on puolestaan pitkäaikainen Itämeren suojelija. Itämeri lienee maailman rehevöitynein vesialue.

Kipsihankkeessa käsitellään Vantaanjoen valuma-alueen peltoja kipsillä, mikä vähentää ravinne- ja kiintoaineskuormitusta Vantaanjokeen ja Suomenlahteen. Kipsikäsittely vähentää fosforikuormaa noin kymmenen tonnia viiden vuoden aikana ja kiintoaineskuormaa noin viisi miljoonaa kiloa. Kipsihankkeen toteuttavat paikalliset viljelijät, John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

– Kipsikäsittely leikkaa fosforivalumaa nopeasti ja kustannustehokkaasti, ja haluamme sen avulla vähentää Vantaanjoen ja Suomenlahden rehevöitymistä. Yaran lahjoitus mahdollistaa tämän ensiaputoimen viemisen entistä useamman viljelijän ulottuville. Hankkeen puitteissa kipsikäsiteltiin syksyllä 2018 noin tuhannen hehtaarin alue, ja tänä vuonna pyrimme tekemään paikallisten viljelijöiden kanssa sopimukset jopa 2 500 hehtaarin käsittelystä. Lahjoituksen myötä Yarasta tulee yksi John Nurmisen Säätiön pääyhteistyökumppaneista, sanoo säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari.

Itämeren puhdistamista edistävä kipsikäsittely sopii tutkijoiden mukaan peltokäyttöön sekä lisää kipsin käytön kiertotaloutta. Ongelmasta on siis mahdollista luoda mahdollisuus.

www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki