Veneen reagointi hallintalaitteilla annettuihin komentoihin pienellä viiveellä ja viiveen jälkeen turhan hanakka ryntääminen on monelle varsinkin isomman moottoriveneen kipparille tuttu haaste rantautumistilanteissa. Dockmaten kehittämä SoftDocking-toiminto pureutuu ongelmaan.

Käytännössä SoftDocking-toiminto tarkoittaa, että Dockmate-kauko-ohjain reagoi eri tavalla painikkeiden erilaisiin painalluksiin. Normaali painallus kauko-ohjaimen moottorin hallintapainikkeesta (tai mallista riippuen sauvaohjaimesta) kytkee vaihteen päälle tyhjäkäynnille. Lyhyt täppäys saa puolestaan aikaan vain nopeamman tai pienemmän pyräyksen. 

Throttle+ toimii toiseen suuntaan. Se tarjoaa olosuhteiltaan haastavissa tilanteissa tarvittavaa lisätehoa nostamalla moottorin kierroslukua, kun toiminto on aktivoituna.

Sekä SoftDocking- että Throttle+-toiminnot ovat vakiona kaikissa uusissa Dockmate-kauko-ohjaimissa, ja ne voidaan jälkiohjelmoida asennusmaksua vastaan myös jo käytössä oleviin laitteisiin. Molempien toimintojen voimakkuus voidaan säätää vastaamaan käyttäjän mieltymyksiä ja asennuskohteena olevan veneen ominaisuuksia. Dockmate-kauko-ohjaimien ensiasennukset ja kalibroinnit sekä ominaisuuspäivitykset tekee valtuutetut Dockmate asentajat.

www.dockmate.eu

www.dockmatesuomi.fi