Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on laatinut selvityksen vaihtoehtoisista kohteista poistuville talvisäilytyspaikoille. Helsinki ei tällä hetkellä pidä mahdollisena lisätä merkittävästi talvisäilytyspaikkojen määrää kaupungin ranta-alueilla. Talvisäilytyspaikat vähenevät ranta-alueiden rakentamisen myötä. Väliaikaisena ratkaisuna on esitetty Malmin kentän noin 350 trailerilla kuljetettavan veneen paikkaa.

Kaupungin laatiman selvityksen mukaan noin 1 900 nykyisistä kaupungin ylläpitämistä talvisäilytys­paikoista poistuu vuoteen 2025 mennessä. Kaupungilla on yhteensä noin 2 200 venepaikkaa pääkaupunkiseudulla.

Pidemmällä aikavälillä talvisäilytyspaikkoja on tulossa Helsingin omistamille maille Porvoon Tolkkisiin sekä Kirkkonummen Kantvikiin, joissa asemakaavoitus on vireillä. Alueiden kaavoitus on käynnissä ja paikat olisivat käytössä aikaisintaan 2026−2028, kaavaprosessien etenemisestä riippuen. Myös satamapaikkoja poistuu ranta-alueiden rakentamishankkeiden myötä lopullisesti tai väliaikaisesti.

Kriittinen tarkastelu

Nykyinen malli, jossa Helsingin kaupunki tarjoaa kohtuuhintaisia talvisäilytyspaikkoja nähdään ongelmallisena. Menettelyn nähdään vaikeuttavan uusien toimijoiden mahdollisuuksia tarjota kilpailukykyisiä talvisäilytyspalveluja. Kaupunginhallitukselle hiljattain jätetyssä ponnessa katsotaan, että kiristyvässä taloustilanteessa tulee myös pystyä tarkastelemaan kaupungin tuottamia palveluja kriittisesti. Ponnessa kysytään lisäksi, onko veneiden talvisäilytys kaupungin ydintoimintaa vai voisivatko jotkut muut tahot mahdollisesti hoitaa sen tehokkaammin.

Kaupungin järjestämä veneiden talvisäilytys perustuu pääsääntöisesti itsepalveluun, jossa asiakkaalle on osoitettu talvisäilytyspaikka, jolle on aina esteetön pääsy kuljetuskalustolla. Markkinaehtoinen toiminta tuottaa maankäytön näkökulmasta tehokkaampia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Lausunnossa todetaan myös, että monet muut kaupungit ovat ulkoistaneet  veneiden talvisäilytyksen kokonaisuudessa venekerhoille tai muille yksityisille toimijoille.

www.helsinki.fi