Pääkaupungissa venepaikkaansa pitävät veneilijät ovat usein mieluummin suunnanneet viikonloppuisin ja lomakausina pääkaupungin saariston ulkopuolelle.

Veneettömillä on ollut tätäkin pienempi mahdollisuus päästä nauttimaan kaupungin saaristosta. Yleisölle avoin saaristo on käytännössä rajoittunut Suomenlinnaan ja Pihlajasaareen.

Puolustusvoimien hallussa olleiden Helsingin saarten kuten Vallisaaren ja Isosaaren siirtyminen Metsähallituksen omistukseen on kuitenkin edistänyt kaupungin merellisyyttä viime vuosina.

Helsingin uutta meristrategiaa luotsaa projektipäällikkö Minttu Perttula (kuvassa). Aiemmin Perttula vastasi Metsähallituksessa Vallisaaren avaamisesta yleisölle.

Helsinki haluaa hyödyntää merellisyyttä vahvemmin kaupungin vetovoimatekijänä. Tähän pyritään esimerkiksi jatkamalla lähisaariston avaamista yleiseen käyttöön sekä edistämällä merellisten matkailupalvelujen ja virkistysmahdollisuuksien kehittämistä.

Maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana merellistä strategiaa varten järjestetyssä ideoiden keruussa asukkailla, yrittäjillä, vierailijoilla ja muilla toimijoilla oli mahdollisuus antaa kehitysehdotuksensa kaupungille. Helsinki sai merellisen ideasivuston ja Kerro kantasi –sivuston kautta yhteensä noin 500 ehdotusta.

Päällimmäisiksi teemoiksi nousivat saarien reittiliikenteen toimivuus, merellisten kohteiden markkinointiviestintä, veneilijöiden vierassatama- ja muut palvelut, merelliset tapahtumat, kohteiden puhtaanapito sekä merellisten yrittäjien näkökulmat ja erilaiset kehitystoiveet.

www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/merellinen-strategia/