Vuonna 2018 estettiin 18 mahdollista kauppa-aluksen karilleajoa tarkkaavaisen meriliikenteenohjauksen ansiosta. Meriliikenteen ohjauksesta vastaa vuoden alussa toimintansa aloittanut valtionyhtiö Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland).

– Tyypillisessä vaaratilanteessa alus on ollut ajamassa kohti matalikkoa, mutta on väistänyt sitä yhteydenottomme jälkeen, laatupäällikkö Kati Westerlund VTS Finlandista kertoo.

Jos alus olisi ajanut karille, seuraukset olisivat voineet olla ympäristön kannalta tuhoisat. Yksikin katastrofi saattaa pilata suuren merialueen ja rannikon pitkäksi aikaa.

VTS Finland valvoo meriliikennettä vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Se tiedottaa aluksia muusta liikenteestä ja matkantekoon vaikuttavista seikoista, kuten sää- ja jääolosuhteista sekä turvalaitevioista. Lisäksi se ohjaa liikennettä ja avustaa tarvittaessa aluksia navigoinnissa.

Ennakoiva liikenteenohjaus auttaa aluksia, jotta ne eivät joutuisi liian lähelle toisiaan paikoin hyvinkin ahtailla väylillä.

Väylillä on alueita, joilla alukset eivät saa sivuuttaa eivätkä ohittaa toisiaan. Jos kaksi alusta on saapumassa samaan aikaan tällaiseen paikkaan, niin meriliikenteen ohjaus puuttuu tilanteeseen.