Virallinen päätös kanava sulkemisesta tehdään mahdollisimman pian. Väylävirasto kehottaa välttämään kanavassa liikennöintiä toistaiseksi, kunnes kanavan päihin saadaan näkyvät esteet. Jomalvikin kanava on syvyydeltään 0,6 m ja veneilijöiden käytössä.

Kanava tutkitaan syvyysmittauksilla. Korjaustoimenpiteet ja -aikataulu arvioidaan näiden tulosten perusteella.

Esityksen vesialueen tilapäisestä sulkemisesta tekee Väylävirasto ja päättää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Väylävirasto tiedottaa erikseen kanavan aukaisemisesta jälleen liikenteelle.

www.vayla.fi