Erantokartta-verkkopalvelun toteuttaminen tuli mahdolliseksi, kun Ilmatieteen laitos julkaisi erantotiedot avoimena datana vuoden 2019 alussa. Erantotiedot yhdistettiin Suomi.fi-kartat-palvelussa Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoon ja näin toteutettu erantokartta julkaistiin Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla maaliskuussa 2020.

Erannon arvo asteina kertoo, kuinka paljon magneettinen pohjoinen eli kompassin näyttämä suunta eroaa kartalla esitetystä maantieteellisestä pohjoisesta. Tietoa tarvitaan, kun suunnistetaan kartan ja kompassin avulla.

Kun kartasta otetaan suunta kohteesta A kohteeseen B, kompassin näyttämä suunta on erannon verran oikealle kartan osoittamasta suunnasta. Toisin sanoen kompassisuunnasta on vähennettävä erantolukema, jotta saadaan oikea kulkusuunta.

Suomessa eranto vaihtelee Ahvenanmaan 6 asteesta itärajan 14 asteeseen. Se voi vaihdella myös paikallisesti paljonkin, jos maaperässä on magneettisia mineraaleja. Eranto ei ole vakio, vaan muuttuu jatkuvasti maan magneettikentän muuttuessa, joskin vuotuinen muutos on melko pieni, noin +0,2 astetta.

Erantoarvot on laskettu Suomen magneettikenttämallilla, joka perustuu maastossa ja lentokoneesta käsin tehtyihin mittauksiin. Mallia päivitetään vuosittain Nurmijärven ja Sodankylän geofysiikan observatorioiden tekemien seurantamittausten perusteella.

Aineisto julkaistaan kerran vuodessa ja Maanmittauslaitos päivittää karttapalvelun tietoja vastaavasti.

www.ilmatieteenlaitos.fi

https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/kartat/erantokartta