– Haasteita aiheuttavat voimakas kustannustason nousu, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa johtuvat materiaalinen saatavauusongelmat ja hieman ennakoitua heikommiksi osoittautuneet maaperäolosuhteet. Allianssiurakan kaikilla osapuolilla on kuitenkin vahva yhteinen näkemys siitä, että tavoite saavutetaan ja toteutusvaihe käynnistyy suunnitellusti, toteaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Hessundinsalmen uuden sillan toteuttamiseksi laadittu tiesuunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville

Hessundinsalmen uutta siltaa (havainnekuvassa) koskevaa tiesuunnitelmaa on muokattu, ja suunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville 4.7.– 4.8.2022 väliseksi ajaksi. Suunnitteluratkaisua on parannettu muun muassa siltatyypin osalta. Päämateriaaliksi on valittu betoni aiemman teräksen sijaan. Valinnalla pyritään hallitsemaan saatavuus- ja kustannuskehitystä paremmin. Materiaalivalinta saa lisäksi uuden sillan muistuttamaan ulkonäöllisesti enemmän nykyistä siltaa.

– Olemme myös muuttaneet päätien tasausta tarkempien pohjatutkimusten perusteella. Tasausta nostetaan Kalakoulun liittymän kohdalla, jolloin Kalakoulun yksityistieverkon eritasoliittymän rakentaminen helpottuu. Tasausta on puolestaan laskettu Hessundinsalmen sillan eteläpäällä ennakoitua heikompien pohjaolosuhteiden vuoksi, Wikström selittää.

Kirjalansalmen uuden sillan toteuttamisen mahdollistava tiesuunnitelma on hyväksytty

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päätöksellään hyväksynyt Kirjalansalmen uuden sillan toteuttamisen mahdollistavan tiesuunnitelman. Päätös on hankkeen kannalta merkittävä, sillä se mahdollistaa rakentamisen käynnistämisen. Hyväksymispäätös saa lainvoiman, jos siihen ei haeta muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Hankkeen nettisivut:

https://vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen

ELY-keskuksen kuulutus:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44912089/30T_UUSI_YSTS_n%C3%A4ht%C3%A4ville_asettaminen_kuulutus+HESSUND+4.7.2022.pdf/787dcd65-7333-fb1c-753b-59d5827151d6?t=1656909905162

Kirjalansalmen sillan tiesuunnitelman hyväksyntä:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44912089/60T_Hyv%C3%A4ksymisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_Kirjalansalmen+uusi+silta+Mt+180+06072022.pdf/dc0a7d69-0b00-3e95-3681-cd9b223d8515?t=1657027129430