Vaikka tutkijat ovat erimielisiä siitä, kuinka suuri uhka koronaviruksesta muodostuu ihmisille, on sen torjuntatoimilla ja viruksen herättämillä peloilla jo todistetusti merkittävä vaikutus Aasian talouteen. Tällä taas on vaikutusta myös globaaliin talouteen.

Veneala on globaalisti melko kytketty Aasian talouteen erityisesti aasialaisten moottorivalmistajien, veneilyelektroniikan, komponenttien valmistajien ja pitkien alihankintaketjujen kautta. Siksi koronaviruksella voidaan odottaa olevan negatiivinen vaikutus myös kansainväliseen venealaan.

International Boat Industryn verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa huomautetaan, että globaalisti iso joukko teollisuusyrityksiä on jo joutunut hidastamaan tuotantotahtiaan, koska koronavirusepidemia vaikuttaa alihankintaketjuihin.

Vaikutuksia on myös myyntiin ja markkinointiin. Venealalla venemessut ovat keskeisessä asemassa veneiden markkinoinnissa. IBIn mukaan eri puolilla Aasiaa paikallisia venemessuja ja muita myynti- ja markkinointitapahtumia on jouduttu perumaan koronaviruksen takia.