Suomenlahden merivartiosto järjesti sukellusleirin Kotkan edustalla toukokuun lopulla. Leiri pidettiin alueella, jossa on entuudestaan monia hylkyjä Kustaa III:n sodan ajalta eli vuosilta 1788–90.

Sen vuoksi leiri toteutettiin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Merimuseon projektitutkija Marcus Lepola sekä Museoviraston meriarkeologi, intendentti Päivi Pihlanjärvi toimivat asiantuntijoina sopivien sukelluspaikkojen löytämisessä.

Harjoitus ja yhteistyö tuotti odottamattoman hienoa tulosta, sillä sukeltajat löysivät kaksi tuntematonta hylkyä Tiutisten saaren itäpuolelta. Hylyt löytyivät viistokaikuluotaimen ja kauko-ohjattavan sukellusrobotti ROV:n avulla.

– Lähetin sukeltajat etsimään kaleeria, joka lähteiden mukaan oli uponnut näille tienoille. Sen sijaan löytyi yllättäen ruotsalaisten upottama fregatti, kertoo Lepola, joka on Alfred Kordellin säätiön Ruotsinsalmi-hankkeen rahoituksen turvin tutkinut Kotkan tunnettuja hylkyjä sekä etsinyt mahdollisten tuntemattomien hylkyjen sijaintipaikkoja.

Lähteiden mukaan Ruotsin armeijan luutnantti Nils Bruncrona upotti fregatin väyläesteeksi Ruotsinsalmen ensimmäisen meritaistelun aattona vuonna 1789. ROV:in kameran ottamista kuvissa näkyvät yhä aluksen kyljessä olevat kirveellä isketyt reiät sekä kivillä täytetty runko.

Ruotsinsalmeen sekä kapeikkoihin upotettiin taisteluissa esteeksi tiettävästi ainakin kuusi alusta, joista vain tämä yksi on enää paikoillaan ja koossa. Muut ovat rikkoutuneet ja ruopattu.

– Olin vahvasti sitä mieltä, että alunperin kohteena ollut kaleeri on edelleen alueella, joten lähetin ryhmän hiukan eri paikkaan, Lepola jatkaa.

Tälläkin kertaa sukeltajat löysivät jotain muuta: 20 metriä pitkän puualuksen. Sen arvellaan olevan venäläinen alus, mutta lisätutkimuksia tarvitaan vielä.


Viistokaikuluotaimen piirtämä kuva mahdollisesta venäläisestä aluksesta.

Näiden uusien löytöjen lisäksi merivartiosto tutki pahasti hajonneen venäläisen fregatti St.Nikolain hylyn ympäristöä. Tunnetun hylyn vierestä löytyi noin 15 mteriä pitkä puurakenne, joka nyt varmentui erilliseksi alukseksi. Aiemmin puuaineksen on epäilty olevan osa St.Nikolain hylkyä.

Alkuperäisenä kohteena ollut kaleeri jäi edelleen löytymättä.

Löydetut hylyt parantavat kuvaa Ruotsinsalmen ensimmäisen taistelun yksityiskohdista ja selventävät nykykäsitystä. Valikoiduista Ruotsinsalmen hylyistä tehdään digitaalinen esitys, joka tulee olemaan osa Merikeskus Vellamon museoiden – Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon – yhteistä Ruotsinsalmi-näyttelyä. Näyttely avautuu toukokuussa 2020, ja siinä esitellään Ruotsinsalmen meritaisteluita sekä merilinnoitusta.

www.museovirasto.fi