Baltic Sea Science Congress -kokous kerää 21.–25. elokuuta 2023 yhteen 250 itämeritutkimuksen ammattilaista yli 10 maasta. Kongressi välittää yhdistyneiden kansakuntien merentutkimuksen vuosikymmenen viestiä: meren tilan paranemiseen on etsittävä uusia keinoja ja meren käyttö on ohjattava kestävälle väylälle.

Tiedettä merten hyväksi

Rannikon mökkeilijä ei ole voinut välttyä huomaamasta Itämeren tilan huononemista, ja merien terveydestä ollaan huolissaan eri puolilla maailmaa. Olemme monella tapaa riippuvaisia merestä ja sen antimista. Merentutkimuksen vuosikymmenen visio ”tiedettä merten hyväksi” viestittää, että tutkimuksen avulla voimme parantaa merten tilaa ja hyödyntää merten meille tarjoamia resursseja kestävästi.

– Itämeren haasteiden kärjessä on rehevöityminen. Siihen tuo oman lisänsä etenevä ilmastonmuutos. Muitakin haasteita toki riittää, esimerkiksi meren lisääntyvä muoviroska on monella tapaa vaaraksi eliöille, tiivistää Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Kai Myrberg, joka on yksi kokouksen järjestäjistä.

Striimattu yleisötilaisuus

YK:n merten vuosikymmenen tavoitteena on myös levittää suurelle yleisölle tietoa siitä, miten meri vaikuttaa meihin ja me mereen. Itämeri-kongressin yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus, jossa suomalaiset merentutkijat kertovat tutkimuksistaan ja vastaavat lukiolaisten esittämiin kysymyksiin. Tilaisuus striimataan Helsinki-kanavalla 22.8. klo 13–15.

– Kokous tarjoaa tutkijoille erinomaisen mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua. Tutkijoiden vahva yhteistyö luo tieteellisen pohjan Itämeren tilan paranemiselle. Lisäksi tarvitaan yhteiskunnan muiden toimijoiden panosta, Myrberg jatkaa.

Tekoälyä ja koneoppimista

Kongressissa on luvassa tutkimusavauksia esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisestä merituulipuistojen suunnittelussa. Tutkijat pohtivat myös, miten pahoin Itämeri voisi tänään, jos mitään päästövähennyksiä ei olisi tehty, ja sitä, kuinka nykytutkimus pystyy ennustamaan meriolosuhteiden muutoksia, jotka ovat tärkeitä hyvin monelle yhteiskunnan toimijalle.

Baltic Sea Science Congress -kokous pidetään joka toinen vuosi jossain Itämeren rannikkovaltiossa. Nyt Helsingissä pidettävän kokouksen järjestäjinä ovat Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos. Se on järjestyksessään 14.

Lue aiheesta lisää täältä.