Suomen Meripelastusseuran pelastusalukset päivystävät alle puolen tunnin hälytysvalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa koko avovesikauden ajan. Viikonloppuisin ja loma-aikoina alukset ja miehistöt ovat yleensä liikkeellä tai välittömässä lähtövalmiudessa.

Alkaneen avovesikauden ensimmäinen tehtävä suoritettiin 21. huhtikuuta Porvoossa, missä PV Securitas hinasi keskellä Porvoonjokea kelluneen, osittain uponneen jollan rantaan. Viime vuonna Meripelastusseuran miehistöt lähtivät hälytystehtäviin 1 474 kertaa. Apua sai 3 021 ihmistä ja 1 251 alusta.

Vapaaehtoisille meripelastajille tulevista avunpyynnöistä valtaosa tulee huviveneilijöiltä ja johtuu veneen teknisestä viasta, huollon laiminlyömisestä tai kuljettajan virheestä.

Meripelastusseura huomauttaakin, että ennen vesille lähtöä on hyvä muistaa:

– tarkistaa veneen turvavarusteet, kuten pelastusliivit, sammuttimet ja hätämerkinantolaitteet

– tarkistaa myös viestintävälineiden toiminta ja akun riittävyys

– varmistaa veneen polttoaineen riittävyys

– tehdä reittisuunnitelma ja muistaa kertoa siitä myös kotiin jääville läheisille

– tutustua säätiedotuksiin ja muistaa seurata niitä myös matkan aikana

– pitää pelastusliivit päällä aina vesillä oltaessa

– kerrata merimiestaitojen perusasiat sekä väistämissäännöt ja muut vesiliikenteen säännöt säännöllisin väliajoin

Mistä pyydän apua?

 

Vaara- tai hätätilanteissa vesillä tulee soittaa merialueella meripelastuksen hälytysnumeroon 0294 1000 ja sisävesillä hätänumeroon 112.

Meripelastusseuran Trossi-palvelunumero 0800 302 230 on tarkoitettu Meripelastusseuran Trossi-jäsenten ja muiden veneilijöiden kiireettömiin avunpyyntöihin, jotka keskus välittää edelleen vapaaehtoisille pelastusaluksille. Trossi-palvelusta on julkistettu myös matkapuhelimeen ladattava Trossi-appi -turvallisuussovellus, jonka voi ladata osoitteesta https://meripelastus.fi/trossi/trossi-appi/.

www.meripelastus.fi