Veneilijä voi lähitulevaisuudessa kohdata Itämerellä uuden näyn. Merivoimien Laivue 2020 -hankkeessa on vuosien tutkimus- ja kehitystyön aikana vertailtu erilaisia aluksia ja niiden yhdistelmiä. Monitoimikorvetti on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi, sillä se pystyy erilaisiin tehtäviin.

Suomelle hankitaan neljä uutta Pohjanmaa-luokan alusta. Neljä on pienin määrä, jolla voidaan toteuttaa meripuolustuksen eri tehtävät tehokkaasti. Neljällä aluksella on mahdollista myös toimia monessa suunnassa samaan aikaan.

Suomelta poistuu käytöstä yhteensä seitsemän merivoimien alusta. Niiden tilalle tarvitaan uusia aluksia. Laivue 2020 –hankkeen tehtävä on korvata poistuvat alukset uusilla.

Uudet alukset hankitaan yhdellä sopimuksella Suomesta. Sotalaivan rungon suunnittelee ja valmistaa Rauma Marine Constructions Oy.

Aluksiin tarvitaan myös taistelujärjestelmä. Siihen kuuluvat aluksen asejärjestelmä sekä tilannekuvan luomisen ja johtamisen järjestelmä. Pohjanmaa-luokan taistelujärjestelmien toimittajaksi on valittu Saab.

Taistelujärjestelmän toimittaja vastaa myös järjestelmän sovittamisesta alukseen. Lisäksi se liittää muut tarvittavat järjestelmät osaksi uutta kokonaisuutta. Tällaisia ovat poistuvista aluksista siirrettävä materiaali sekä muiden hankintojen myötä tulevat järjestelmät, kuten torpedojärjestelmä ja uusi pintatorjuntaohjus.

Laivue 2020- alusten kyky torjua ja väistää ilma- tai ohjushyökkäyksiä on Merivoimien mukaan hyvä. Taistelualuksille suunniteltu kerroksittainen omasuojajärjestelmä pitää sisällään elementit äärikantamalta aluksiin saakka. Valvontakykyä täydennetään signaalitiedustelun suorituskyvyillä. Omasuojatorjunta aloitetaan ilmatorjuntaohjuksilla. Torjuntaa täydennetään laivatykistöllä, harhamaaliheitteillä ja häirinnällä.

Laivue 2020 -hanke alkoi vuonna 2015. Suunnitelmien mukaan ensimmäisen aluksen rakentaminen alkaa vuoden 2022 alussa ja se valmistuu vuoden 2025 puolivälissä. Koko laivueen on tarkoitus valmistua vuoteen 2028 mennessä.

www.defmin.fi