Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittaman klusterihankkeen kärjessä on kolme yritystä, joiden kotipaikka on Mikkeli. Viva Electric Jets valmistaa kehittämiään sähköisiä vesijettejä. Aurora Powertrains valmistaa sähkökelkkoja ja kehittää sähköisen liikkumisen laitteisiin akustoja. Valkama Watercrafts puolestaan valmistaa keveitä alumiinisia sähköveneitä ja kehittää niille kelluvaa venetelakkaa.

– Klusteriyritykset kehittävät sähköiseen kevyeen liikkumiseen liittyviä tuotteita kansainvälisille markkinoille. Yrityksillä on tuotantotilat ja keskeiset henkilöt Mikkelissä. Nyt yritykset jatkavat tuotekehitystä, varautuvat lisäämään tuotantokapasiteettiaan, laajentavat alihankkijaverkostoaan ja myyvät ja markkinoivat tuotteitaan kansainvälisille markkinoille, sanoo klusterihankkeen projektipäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä.

Yritykset ovat saaneet rahoitusta Etelä-Savon pääomarahastolta, ja vuoden alussa Etelä-Savon Ely-keskus myönsi kehittämistukea kahdelle yritykselle.

Aurora Powertrains saa akkutuotannon kehittämiseen julkista tukea 690 000 euroa. Kaikkineen sen kehittämishankkeen budjetti on noin 1,6 miljoonaa euroa. Valkama Watercrafts puolestaan sai venetelakoiden tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen noin 530 000 euroa kokonaiskustannuksiltaan 1,2 miljoonan euron kehityshankkeeseen, josta valtaosan rahoittavat yksityiset sijoittajat.

Kelluva venetelakka sähköveneille

Valkama Watercrafts kehittää aurinkopaneeleilla varustettua kelluvaa venetelakkaa ja sähköveneitä. Vuonna 2023 yritys aloitti sähköveneiden toimitukset asiakkaille Mikkelin tehtaalta, ja vientiä on avattu Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja Keski-Eurooppaan.

Yritys osallistuu kansainvälisille venemessuille Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. Lisäksi he keskittyvät kestävään veneilyyn tuomalla markkinoille kelluvan Haven-venetelakan, joka hyödyntää aurinkopaneeleja sähköntuotantoon.

ELY-keskuksen tuotekehitystuki auttaa venetelakan kehittämisessä ja markkinoinnissa. Nykyisissä tuotantotiloissa valmistetaan noin 50 venettä vuodessa, mutta tavoitteena on nostaa valmistusmäärä noin 400 yksikköön vuodessa. Yritys hyödyntää laajaa kotimaista alihankkijaverkostoa ja saa akut Aurora Powertrainsilta, joka kuuluu samaan klusteriin.

Aurora Powertrains kehittää akkutuotantoa

Alkujaan Rovaniemeltä kotoisin oleva Aurora Powertrains on perustanut Mikkeliin akusto- ja sähkökelkkatehtaan. Ely-keskuksen osarahoittaman kehityshankkeen myötä koko tuotantoketju saadaan toimimaan Mikkelissä.

Mikkeliin yritystä veti yhteistyö Viva Electric Jetsin ja Valkama Watercraftsin kanssa. Sähkökelkkojen päämarkkinat löytyvät Pohjois-Amerikasta. Kelkkojen tuotantovauhti kasvaa Mikkelin tehtaalla loppukeväästä tai alkukesästä.

Klusterihanke tukee kansainvälistymistä

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein koordinoimaa sähköisen kevyen liikenteen klusterihanketta rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus. Hanke kartoittaa nykyisten kärkiyritysten lisäksi muita teemasta kiinnostuneita yrityksiä. Hankkeeseen halutaan vähintään 15 yritystä eikä ylärajaa ole.

Klusterihanke kehittää toimialan liiketoimintaa ja luo toimintamallin yhteiselle kehittämiselle. Yrityksille tarjotaan myös mahdollisuuksia verkostoitua alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Yritysten kansainvälistymistä vauhdittamaan halutaan kotiuttaa klusterin yrityksille EU:n auktorisoima Bronze Label -klusteristatus.

www.mikseimikkeli.fi