Veneiden pohjissa käytettävät eliönestomaalit ovat edelleen haitallisia luonnolle, vaikka niiden tehoaineina käytetään nykyään tinan sijasta kupari- ja sinkkiyhdisteitä. Maaleista liukenee metalleja veteen, jossa ne vaikuttavat haitallisesti koko Itämeren herkkään ekosysteemiin, esimerkiksi sen avainlajeihin rakkolevään ja sinisimpukoihin.

Kansainvälisen tutkimusprojekti CHANGEn tulokset ovat osoittaneet, että vain murto-osa maalien nykyisestä kuparipitoisuudesta riittäisi torjumaan pohjakasvustoa.

CHANGEn tarkoituksena on ollut vähentää eliönestomaalien käyttöä Itämerellä ja tarjota tilalle uusia tapoja merirokon ja muun kasvuston torjuntaan.

Osana projektia julkaistiin viime viikolla Helsingissä viisikohtainen tavoiteohjelma myrkkymaalien haittavaikutusten vähentämiseen. Se pitää sisällään myrkkymaalien kuparipitoisuuden vähentämisen neljään prosenttiin ja pitkän aikavälin tavoitteena myrkkymaalien täyskiellon Itämeren alueelle vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteisiin pyritään sekä Itämeren suojelukomissio HELCOMin kautta että hyödyntämällä kansallisten kemikaaliviranomaisten mahdollisuuksia rajoittaa myrkkymaalien hyväksymistä. Yhtenä tavoitteena on lisäksi kehittää satamien rakenteita ja veneilijöiden veneenhuoltotapoja niin, että veneen pohjien pesuvesien aiheuttama maaperän ja veden pilaantuminen satamissa loppuisi.

Myrkkymaalien hiontapöly ja muut maalijäänteet ovat ongelmajätteitä, jotka tulisi toimittaa käsiteltäviksi. Veneen pohjan pesuvedet taas tulisi kerätä viemäriin ja käsitellä kuten muutkin jätevedet.

www.pidasaaristosiistina.fi

www.changeantifouling.com