Oulujärven venesatamien jätehuolto on ottanut tänä kesänä ison harppauksen eteenpäin. Satamia on varustettu jäteastioilla, ja Kajaanin Koutalahden venesatamaan on noussut jätehuone, jossa kerätään kuutta eri jätelajia. Jätehuoneen rakentaminen on esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä Metsähallituksen, Kajaanin kaupungin ja Ekokympin välillä.

Koutalahden venesataman uudessa jätehuoneessa on omat jäteastiat pakkausmuoville, kartongille, lasi-metallille, sekajäte energiaksi -jätteelle sekä satamien sekajätteelle.

– Satamien sekajäte on uusi jätelaji, johon lajitellaan pressut, köydet ja verkot. Nämä jätteet ovat haitallisia jätteen poltossa, ja siksi ne on lajiteltava erilleen, kertoo Ekokympin käyttöpäällikkö Esa Kumpulainen.

– Uusien kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii meidän jokaisen panosta. Jätteet lajittelemalla vauhditamme kiertotaloutta ja samalla säästämme luonnonvaroja ja hillitsemme ilmastonmuutosta, kertoo Kajaanin kaupungininsinööri Matti Nousiainen.

Jätehuoneen rakentaminen oli Metsähallituksen Luontopalvelujen, Kajaanin kaupungin ja Ekokympin yhteinen projekti. Ekokymppi laati suunnitelmat jätehuoneelle, Metsähallitus kustansi rakentamisen ja Kajaanin kaupunki hoitaa jatkossa jäteastioiden tyhjentämisen.