Venekatsastuksissa käydään läpi veneiden kiinnitysvarusteita ja niiden kuntoa, sekä kiinnitetään veneilijöiden huomioita alati muuttuviin olosuhteisiin. Köysien vahvuus ja kunto tulee olla veneen painolle sopivia sekä käytettävät haat ja veneilijän käyttämät kiinnityssolmut tarkoituksenmukaisia. Hankaukselle altistuvissa kulmissa tulee olla kulumissuojat. Köysimateriaalien tulee olla veneilykäyttöön tarkoitettua kiinnitysköyttä, joka kestää uv-säteilyä. Ikävien yllätysten välttämiseksi vanhat perintököydet on syytä vaihtaa uusiin ja kestäviin.

– Viime vuoden aikana kovat tuulet ja nopeat vedenpinnan vaihtelut ovat aiheuttaneet huomattavan paljon vahinkoja veneille. Haluamme kiinnittää huomiota veneiden kiinnitykseen, perustelee valintaa SPV:n veneilyturvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Tanja Risikko.

Laituriin uponneita veneitä

Kesän 2023 aikana poikkeukselliset olosuhteet näkyivät Suomen meripelastusseuran tapahtumatilastoissa.

– Vuosi 2023 oli muutoin koronavuosien jälkeen meripelastuksessa hiljaisempi eli on palattu koronaa edeltäneen ajan normaaliin tilanteeseen, mutta tuulisina jaksoina tapahtui paljon vahinkoja, joissa köysiä meni poikki, veneet kolhivat toisia veneitä, laitureita tai ne irtosivat kokonaan. Laituriin uponneita oli tuplamäärä verrattuna normivuoteen, sanoo turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg yhteenvetona menneestä veneilykaudesta.

Laituriin uponneita veneitä oli aiempia vuosia enemmän erityisesti Suomenlahdella ja isoilla järvillä. Tyypillinen tapaus on perämoottorivene, jonka moottorikaukalon ja avotilan tyhjennys ei toimi esimerkiksi tukkeutuneiden poistoputkien tai rikkoontuneen pilssipumpun vuoksi. Reilut sateet painavat venettä ja aallokko läikyttää vähitellen moottorikaukalon kautta veneen vettä täyteen.

Vedenpinnan nousu kiristää köysiä

Kovat tuulet ja vedenpinnan nousu rasittavat myös laiturirakenteita ja poijuja. Stenberg kertoo, että vapaaehtoiset meripelastajat ovat olleet pelastamassa useaa veneen kanssa yhdessä karannutta laituria, ja joitakin veneitä on haettu kuivalta maalta takaisin vesistöön, jonne kohonnut merenpinta ja aallokko on ne nostanut.

Vedenkorkeuden vaihtelu aiheuttaa päänvaivaa erityisesti venettä kiinteisiin laiturirakenteisiin, peräpoijuihin tai paaluihin kiinnitettäessä. Vedenpinnan nousun vuoksi kiristyviin köysiin kohdistuu veneen nosteen aiheuttamat voimat, jotka voivat olla suurempia kuin tavanomainen aallokon aiheuttama heilunta. Esimerkiksi peräpoijuun ja kiinteään laituriin kiinnitetyn veneen köydet kiristyvät, koska poiju vetää venettä taakse päin. Kun samaan aikaan venettä pieksää tuuli ja aalto, saattaa joku kohta kiinnityksestä pettää.

Kiinnitysten hajoaminen ei välttämättä aiheuta välitöntä vaaraa ihmisille, mutta ajelehtiva vene tai satamassa irronneet veneet voivat kuinkin johtaa henkilövahinkoihin tai uponnut vene ympäristön pilaantumiseen. Veneeltä poistumisen lähtöhötäkässä tulee aina muistaa, että vene on kiinnitetty niin, että se kestää kovassakin tuulessa.

– Kun kovassa kelissä joudutaan tekemään omin voimin sankaritekoja materiaalisten vahinkojen välttämiseksi, silloin saattaa sattua jo henkilövahinkoja. Apua kannattaa pyytää ajoissa näissäkin tilanteissa, Stenberg muistuttaa.

www.spv.fi