Metsähallituksen Luontopalvelujen luotsaama Rannikko-LIFE pureutuu rannikkoluonnon luontokadon pysäyttämiseen ja ilmastonmuutokseen varautumiseen uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja hoitamalla.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva elinympäristöjen verkosto: luonnonhoitotoimin ylläpidetään ja laajennetaan uhanalaisia luontotyyppejä kuten erilaisia niittyjä, nummia, laitumia, kalkkivaikutteisia alueita sekä hiekkarantoja.

Rannikko-LIFE-hankkeen hoidon kohteina on 41 Natura 2000 -suojelualuetta Suomen rannikolla Perämereltä Hangon saaristoon sekä Viron pohjoisrannikolla Tallinnassa ja Lahemaan kansallispuistossa vuosina 2018–2025.

www.luontoon.fi