Tyynessä ja helteisessä säässä avomerialueella on havaittu paikoin runsaita sinilevän pintakukintoja. Rajavartiolaitoksen lentäjien mukaan läntisen Suomenlahden keskiosissa esiintyi viime viikolla runsaasti sinilevää, mutta rannikolla ja saaristossa pintakukinnat olivat vähäisiä.

Myös satelliittikuvissa on näkynyt sinileväesiintymiä Suomenlahdella, runsaimmin Hiidenmaan ja Porkkalan välillä, sekä Selkämerellä Ahvenanmaan pohjoispuolella. Perämerellä tai Saaristomerellä sinilevää ei ole satelliittikuvissa havaittu. Meriveden pintalämpötila on Perämerellä ja Selkämerellä noin 16−18 astetta, Saaristomerellä 18−20 astetta ja Suomenlahdella noin 17−19 astetta.

Ajankohtaan nähden sinilevää esiintyy järvillä edelleen suurimmassa osassa maata keskimääräistä vähemmän. Järvien pintalämpötilat ovat suuressa osassa maata pitkänajan keskiarvon tuntumassa. Pintavesien lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 18 ja 20 asteen välillä sekä Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla 11 ja 17 asteen välillä.

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevätilanne järvien ja meren rannoilla voi vaihdella lyhyidenkin etäisyyksien välillä ja muuttua samallakin paikalla yhden päivän aikana.