Järvien hyvä sinilevätilanne johtuu viileämmästä säästä. Sisävesien tilanne onkin nyt hieman keskimääräistä parempi. Merellä tilanne on pysynyt viime viikkoon verrattuna melko vakaana, tiedottaa Suomen ympäristökeskus. 

Säätilan muutos on hillinnyt sinilevien kasvua, vähentänyt sinileväkukintoja ja sekoittanut sinilevälautat veteen. Tällä hetkellä sinileväkukintoja esiintyy hieman ajankohdalle tyypillistä vähemmän suurimassa osassa maata.

Erittäin runsas sinileväkukinta on havaittu vain yhdellä havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää esiintyi neljällä ja hieman sinilevää 22 havaintopaikalla. Viimeisen viikon aikana kansalaisilta on tullut järviwikin havaintolähetti-palvelun ja vesi.fi:n karttapalvelun kautta yhteensä 171 havaintoa, joista 105:ssä oli havaittu sinilevää. Suurin osa kansalaisilta tulleista sinilevähavainnosta on tehty viime viikonlopun tai alkuviikon aikana.

Erittäin runsas sinileväkukinta on havaittu vain yhdellä havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää esiintyi neljällä ja hieman sinilevää 22 havaintopaikalla. Viimeisen viikon aikana kansalaisilta on tullut järviwikin havaintolähetti-palvelun ja vesi.fi:n karttapalvelun kautta yhteensä 171 havaintoa, joista 105:ssä oli havaittu sinilevää. Suurin osa kansalaisilta tulleista sinilevähavainnosta on tehty viime viikonlopun tai alkuviikon aikana.

Merellä tilanne on toinen

Päättynyt hellejakso loi rannikolla ja avomerellä suotuisat olosuhteet sinilevän kehittymiselle. Sinilevähavaintojen määrä merialueilla ei ole huomattavasti muuttunut viime viikosta, mutta Saaristomeren ja Suomenlahden rannikoilla on tehty edellisviikkoon verrattuna enemmän havaintoja. Myös Selkämeren ja Perämeren rannikoilla on paikoittain havaittu sinilevää. Sinilevää on havaittu sekä pieniä että runsaampiakin määriä.

Navakka tuuli on sekoittanut pinnanläheisiä sinilevälauttoja, joita havaittiin alkuviikosta erityisesti läntisellä Suomenlahdella ja Saaristomeren itäosissa. Itäisellä Suomenlahdella sinilevää on havaittavissa vähäisiä määriä. Havainnot on tehty pääosin avomeren puolelta. Selkämerellä sinilevää on veteen sekoittuneena. Hailuodon Ojankylänlahdella ja mantereen välisellä merialueella on havaittu sinilevää.

Vedessä voi paikoin edelleen esiintyä siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä. Siitepölyä esiintyy erityisesti alkukesällä. Kaikkiin veden värjäytymiin tulee suhtautua asianmukaisella varovaisuudella, koska sinilevän voi erottaa siitepölystä varmasti vain mikroskooppitutkimuksella.

Meriveden lämpötila ei ole huomattavasti muuttunut viime viikosta. Ilmatieteen laitoksen Meripalvelujen mukaan meriveden pintalämpötila on Perämerellä 14–16 astetta, Selkämerellä 17–18 astetta, Saaristomerellä 18–19 astetta ja Suomenlahdella 17–19 astetta.

Terveyshaittoja sinilevien tuottamista yhdisteistä 

Sinileväesiintymät voivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Sinileväinfo (pdf)

Usein kysyttyä sinilevästä