Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa sinilevää on havaittu hieman kuudella merialueiden havaintopaikalla. Havainnoista suurin osa on Saaristomeren alueelta. Runsaasti levää on havaittu Naantalin Mynälahdella. Neljällä rotareiden ylläpitämällä havaintopaikalla on havaittu hieman sinilevää. Rotareiden havainnoista kolme on Saaristomereltä. Alkuviikon myrsky sekoitti sinilevän vesimassaan, minkä takia levää ei välttämättä ole havaittavissa veden pinnassa. Sään tyyntyessä levät voivat uudestaan nousta pintaan.

Sisävesillä sinilevätilanne on ajankohtaan nähden hyvä ja vakioseurannassa havaintoja on tehty ainoastaan kahdella järvellä. Havainnot tehtiin viime viikon tapaan Kiskon Kirkkojärvellä sekä Rymättylän Kirkkojärvellä. Molemmissa havaintopaikoissa havaittiin runsaasti levää.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi, Havainnot

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä: