Hallitus päätti puoliväliriihessä vuonna 2021 Saaristomeri-ohjelmasta. Ohjelman ensimmäinen tavoite oli laatia tiekartta kustannustehokkaista ja konkreettisista toimista kuormituksen vähentämiseksi. Saaristomeren alueen maatalouden kuormitus on Suomen ainoa kohde Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien listalla (hot spot -lista).

Tiekarttaan on koottu kymmenen toimea. Tehokkaimmin maatalouden ravinnekuormitusta voidaan vähentää

  • parantamalla peltojen ojituksia ja maaperän kasvuolosuhteita
  • lisäämällä maanparannusaineiden (kipsi, rakennekalkki, puukuidut) käyttöä,
  • edistämällä lannan kuljetusta alueelta pois ja
  • lisäämällä peltojen kasvipeitteisyyttä.

Tiekartan keinoilla voidaan vähentää Saaristomeren ravinnekuormaa jopa 100 000–150 000 kiloa vuosittain. Toimien toteuttaminen maksaa vähintään 18 miljoonaa euroa vuodessa, joten kustannukset ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Toimet rahoitettaisiin osin kansallisin varoin, kuten Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, ja EU:n rahoitusohjelmilla.

Monet tiekartassa ehdotetut perustuvat maanviljelijöiden ja alueella toimivien yhdistysten vapaaehtoisuuteen, joten heidän aktiivisuutensa rahoituksen hakemisessa on ratkaiseva.

– Saaristomeren tila on haastava mutta ei suinkaan toivoton. Tiekartta on tärkeä askel meren tilan parantamiseksi. Nyt keskeisillä toimijoilla on yhteinen tavoite ja tiekartassa sovitut konkreettiset toimet, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

– Hyödyt meren tilan parantamisesta ovat monin verroin kustannuksia suuremmat. Saaristomeren hyvä tila edistää alueen elinvoimaisuutta, lisää virkistysmahdollisuuksia ja turvaa luonnon monimuotoisuutta, ministeri Ohisalo sanoo.

– Kun parannamme Saaristomeren tilaa, on tärkeää, että pidämme samanaikaisesti huolta maatalouden taloudellisesta kestävyydestä. Konkreettinen kuormituksen vähentäminen tehdään käytännön työssä maatiloilla. Pidän tärkeänä, että voimme tukea maanviljelijöiden tehokkaita toimia, joilla parannetaan peltojen kasvuolosuhteita ja vähennetään Itämeren ravinnekuormitusta, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen toteaa.

Saaristomeren tiekartta laadittiin yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Maataloustuottajain Keskusliiton kanssa.

ELY-keskus: Visualisoitu versio Saaristomeren tiekartasta 

ELY-keskus: Saaristomeren hot spot -tiekarttahanke

ELY-keskus: Saaristomeriohjelma. Maatalouden vesiensuojelun tiekartta -raportti