Meri-VHF-radiopuhelin on tärkeä yhteydenpitoväline merellä ja toimii silloinkin, kun kännykkäverkossa ei ole kuuluvuutta. Meri-VHF-radiopuhelimen käyttöön tarvitaan Traficomilta pätevyystodistus ja radiolupa.

Merenkulussa Traficom valvoo poliisin kanssa esimerkiksi meri-VHF-radioiden lupia ja monitoroi hätä- ja turvallisuusradioliikenteiden taajuuksien häiriötilannetta.

– Valvomme esimerkiksi sitä, millä taajuuksilla ja tehoilla dronet toimivat, kertoo Traficomin erityisasiantuntija Petteri Jokela.

Meri-VHF-kanava 16 on kansainvälisessä käytössä oleva tärkeä merenkulun hätä-, turvallisuus- ja kutsukanava, jolla ei muutoin tule viestiä.

– Jos veneillessä huomaat meri-VHF-kanavalla 16 turhaa rupattelua, kannattaa yrittää päästä keskustelun väliin ja kehottaa siirtymään toiselle kanavalle. Näin turvataan hätäkanavien käytettävyyttä avuntarpeessa, ohjeistaa Jokela.

Uudet innovaatiot edellyttävät luotettavia taajuuksia

Uudet teknologiat, säädökset ja kokeilut luovat paljon uutta ratkaistavaa myös Traficomin taajuussuunnittelulle. Ilmailun alalla ajankohtainen aihe on ollut miehittämätön ilmailu, esimerkiksi dronet.

Merenkulun puolella pinnalle on noussut lähiaikoina autonomisten alusten kokeilut ja pilotoinnit ja esimerkiksi etäluotsausteknologia voisi tarjota tukea laivojen ohjauksessa satamiin niiden saapuessa Suomeen. Kaikki tämä kehitys niin ilmassa kuin merelläkin edellyttää myös luotettavasti toimivia taajuuksia, koska niin miehitettyihin kuin miehittämättömiin aluksiin tapahtuva viestintä on aina langatonta.

– Onneksi tietoisuus merenkulun luvista ja tavoista on merenkävijöillä pitkälti hyvin tiedossa, Jokela sanoo. 

www.traficom.fi