Utön eteläpuolelle asennettu profiloiva järjestelmä mittaa meren ominaisuuksia eri syvyyksillä. Havaintojen pohjalta ymmärretään meren dynamiikkaa ja sen ekosysteemin toimintaa aiempaa paremmin.

Merenpohjaan asennettu, kaapeloitu observatorio mittaa meriveden lämpötilaa, suolapitoisuutta, happipitoisuutta, sameutta ja erilaisten levien määrää eri syvyyksillä. Poijuilla tehtyjä havaintoja tukee akustinen virtausmittari, ADCP, joka havainnoi vedenalaisia virtauksia, aaltoja ja merijäätä. Käyttöönottovaiheessa havaintoja tehdään kolmen tunnin välein 70 metrin syvyydestä lähelle pintaa, 5 metriin.

"Vastaavia poijuja on maailman merillä käytössä vain muutamia, joten ilmatieteen laitos on aihepiirissä tieteellisten edelläkävijöiden joukossa", toteaa hanketta johtava Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Lauri Laakso.

Tavoitteena on saada säännöllisiä ja tarkkoja havaintoprofiileja samalta paikalta useiden vuosien ajan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on meren ja ilmakehän hiilenkierto ja siihen liittyvät prosessit sekä ylipäänsä Itämeren hydrodynamiikka sekä ekosysteemien toiminta. Järjestelmä on toteutettu siten, että se mahdollistaa mittaukset myös merijään alla.

Tutkimuksen ja viranomaiskäytön ohella havainnot hyödyttävät vesilläliikkujia esimerkiksi tarkentuneiden virtaus- ja lämpötilaennusteiden pohjalta.

”Koska mittaukset ovat osa merialueiden operatiivista havaintoverkkoa, niitä käytetään merialueiden vedenalaisten mallien parantamiseen ja laadunvarmennukseen”, kertoo ryhmäpäällikkö Lauri Laakso.

”Osa havainnoista on tarkoitus lisätä myös Utön aseman nettisivulle, kunhan reaaliaikainen laadunvarmennus saadaan valmiiksi. Tieto voi olla kiinnostavaa esimerkiksi Park Victorilla käyville sukeltajille tai ulkosaariston kalastajille”, Laakso jatkaa.

Ankkurointiin johtaneet valmistelut useiden yritysten ja viranomaisten yhteistyönä kestivät yli kaksi vuotta. Utön merentutkimusasema on osa kansallista FINMARI- sekä Euroopan Unionin Jerico-Next-merentutkimusinfrastruktuuria.

http://swell.fmi.fi/uto/