Roskan määrä meressä kasvaa jatkuvasti. Ihmisten tuottamasta roskasta suurin osa liittyy syömiseen, juomiseen ja tupakoimiseen. Roskaa päätyy mereen hulevesien, jokien ja tuulen mukana. Yli 70 prosenttia mereen päätyvästä roskasta on muovia, joka hajoaa ympäristössä hitaasti ja aiheuttaa haittaa ihmisille ja eläimille.

Turun kaupunki ja Itämerihaaste tekevät yhteistyötä Clewat Oy:n kanssa testaamalla uudenlaista Cleansweep-roskienkeräysalusta. Aurajoen koeajoilla selvitetään aluksen toimivuutta meren roskaantumisen hillitsemisessä.Tavoitteena on kehittää ja tehostaa roskien keräämistä niin, että myös pienikokoisen muoviroska saadaan kerättyä.Clewat Oy:n kehittämän Cleansweep-aluksen toiminta perustuu veden virtauksen hyväksikäyttämiseen. Alus kerää edessä olevien puomien avulla muoviroskan suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että erilaiset roskat joutuvat aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina säiliöihin. Cleansweep-aluksella pystytään keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset muovinpalaset.

www.clewat.com