Vrouw Maria oli matkalla Amsterdamista Pietariin syksyllä 1771 mukanaan monipuolinen tavaralasti. Eksyttyään Saaristomerelle se sai pohjakosketuksen, alkoi vuotaa ja lopulta upposi vieden mukanaan muun muassa Katariina Suuren tilaamia taideaarteita.

Merihistorioitsija Christian Ahlström löysi jo 1970-luvulla arkistoista tietoa laivan haaksirikosta ja pelastustoimista. Laivan hylkyä etsittiin useampaan otteeseen, kunnes kaksikymmentä vuotta sitten Pro Vrouw Maria ry Rauno Koivusaaren johdolla paikansi hylyn, joka tunnistettiin Vrouw Mariaksi.

Hylyn löytyminen johti vedenalaisen kulttuuriperintömme suojelun ja dokumentoinnin kehittymiseen, samoin kuin lainsäädännön tarkistamiseen ja meriarkeologisen tutkimuksen edistymiseen.

Hylkyä on aiemmin esitelty muun muassa palkitun virtuaalisimulaation (ks. linkki lopussa) avulla, mutta hylkyjen ja muiden vedenalaisten kulttuurihistoriallisten kohteiden esittelytekniikat kehittyvät nopeasti. Tällä hetkellä hylkyjä esitellään kolmiulotteisina kuvarealistisina malleina verkossa.  Museovirastossa tavoitellaan nyt siis myös Vrouw Marian esittämistä tällaisena fotogrammetrisena mallina.

Itämeri on poikkeuksellinen vanhojen puulaivojen säilyttäjä, mutta Itämeressäkään mikään ei toki säily ikuisesti. Vrouw Mariassa ei ole tehty varsinaisia arkeologisia kaivaustutkimuksia. On siis edelleen osin arvoitus, mitä kaikkea sen ruumaan lastattiin syksyllä 1771 sen purjehtiessa viimeiselle matkalleen.

www.museovirasto.fi